Agricultorii pot solicita compensaţii pentru diminuarea consecinţelor calamităţilor naturale din anul curent
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Agricultorii pot solicita compensaţii pentru diminuarea consecinţelor calamităţilor naturale din anul curent

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a anunţat că până pe 18 septembrie, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) va recepţiona cererile de acordare a compensaţiilor pentru diminuarea consecinţelor calamităţilor naturale provocate asupra recoltei anului 2020.

Compensaţia se acordă solicitantului care a suferit prejudiciu (conform actelor de constatare) ca urmare a secetei, ce a afectat 60% şi mai mult din recoltă (culturi cerealiere din prima grupă: grâu de toamnă, orz de toamnă, rapiţă de toamnă) şi a grindinei ce a afectat 60% şi mai mult din recolta culturilor horticole (pomicole, nucifere, arbuşti fructiferi şi căpşun); viţă-de-vie (soiuri tehnice şi pentru masă); culturi legumicole, cultivate în câmp deschis şi mazăre, scrie Moldpres.

Pentru a beneficia de compensaţie, solicitanţii trebuie să întrunească următoarele condiţii: să deţină în proprietate sau în folosinţă terenurile agricole care au fost afectate de calamităţile naturale; să dispună de cont bancar în monedă naţională;  suprafaţa indivizibilă minimă eligibilă pentru acordarea compensaţiei constituie 0,5 ha pentru toate culturile eligibile; în cazul culturilor horticole, exceptând legumele cultivate în câmp deschis, să dispună de proiect de înfiinţare sau schiţă de proiect; să dispună de actele de constatare a pagubelor cauzate de secetă şi de grindină, eliberate până în data de 1 iulie 2020 şi, respectiv, 20 iulie 2020; datele din actele de constatare prezentate de către solicitant trebuie să corespundă cu datele din Raportul totalizator.

Criteriile generale de corespundere a culturilor horticole afectate, cu excepţia legumelor în câmp deschis, pentru a fi eligibile compensării sunt: să fie cu termenul de funcţionare utilă neexpirat; să fie înregistrate în modul stabilit, nu mai târziu de data depunerii cererii de solicitare a compensaţiilor; să fie intrate pe rod, conform actelor normative şi proiectelor de înfiinţare; să dispună de actul de înfiinţare a plantaţiei, întocmit conform legislaţiei în vigoare.

Dosarele de solicitare a compensaţiei, împreună cu documentele în original, pentru care sunt ataşate copiile la dosar, se depun de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul de compensaţii.

Compensaţia se acordă solicitanţilor sub formă de cuantum, în funcţie de cultură, suprafaţa afectată şi gradul de afectare. Mărimea compensaţiei pentru culturile afectate se calculează pornind de la suprafaţa afectată şi cuantumul valoric per cultură.

Similare
RECOMANDĂRI