Agenţii economici din regiunea transnistreană vor avea reguli noi pentru a putea importa produse alimentare
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Agenţii economici din regiunea transnistreană vor avea reguli noi pentru a putea importa produse alimentare

Comisia naţională pentru situaţii excepţionale a instituit în şedinţa din 23 martie 2020, o procedură simplificată de autorizare pentru agenţii economici din regiunea transnistreană, care importă produse alimentare, produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi. Decizia a fost luată pentru a asigura locuitorii regiunii transnistrene cu produse alimentare şi cele destinate pentru lucrările agricole.

După declanşarea pandemiei de coronavirus COVID-19, Ucraina a notificat despre închiderea unor puncte la frontiera de stat, inclusiv pe segmentul central cu regiunea transnistreană. Astfel, pentru a ajunge la destinaţie, agenţii economici înregistraţi la Agenţia Servicii Publice, cu sediul în stânga Nistrului vor trebui să introducă produsele prin punctele de trecere ale frontierei  de stat a Republicii Moldova, deschise în această perioadă şi posturile vamale autorizate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu respectarea legislaţiei naţionale, însă fără achitarea drepturilor de import şi a plăţilor pentru poluarea mediului potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1001/2001 şi în baza mecanismului adoptat de Comisia naţională pentru situaţii excepţională ”, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic.

Astfel, agenţii economici din regiunea transnistreană, înregistraţi la Agenţia Servicii Publice (ASP), vor putea fi înregistraţi în registrul operatorilor din domeniul fitosanitar ţinut de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) şi în sistemul TRACES (pentru importatorii de produse alimentare) în termen de trei zile, termenul obişnuit fiind de 20 de zile. Pentru traversarea frontierei de stat, agenţii economici din stânga Nistrului vor avea nevoie de următoarele acte permisive: certificatul sanitar veterinar, eliberat de autoritatea competentă a statului exportator, certificatul de calitate, un document ce atestă inofensivitatea produselor, emis de producător şi notificarea prealabilă cu 24 de ore înainte de intenţia de import a postului de inspecţie la frontieră.

Agenţii economici neînregistraţi la ASP şi ANSA vor putea efectua operaţiunile de import numai după autorizarea/înregistrarea acestora la Agenţia Servicii Publice permanent sau provizoriu, prin reducerea termenului de examinare a setului de documente. Pentru obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare şi a certificatului de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor, agenţii economici vor depune cerere electronică, anexând extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice şi titlul de proprietate/folosinţă a spaţiului. Ulterior, ANSA va inspecta în regim de urgenţă spaţiile de depozitare pentru a se convinge de respectarea cerinţelor.

Serviciul Vamal şi ANSA sunt în drept să interzică importul de mărfuri, în cazul în care acestea pot pune în pericol sănătatea publică. 

Astfel, în aceste situaţii dictate de declararea stării de urgenţă, agenţii economici interesaţi vor beneficia de sprijin pentru a oferi reguli clare şi unice.

Similare
RECOMANDĂRI