A fost lansată componenta III a programului „Femei în afaceri” Care sunt condiţiile pentru obţinerea grantului de 1.649.000 lei
Vizualizari:

A fost lansată componenta III a programului „Femei în afaceri” Care sunt condiţiile pentru obţinerea grantului de 1.649.000 lei

Programul Femei în Afaceri - Componenta III este destinat Companiilor active mai mult de 2 ani, care sunt create şi gestionate de femei şi planifică creşterea cifrei de afaceri şi/sau a numărului angajaţilor, prin extinderea pieţei de desfacere, export şi inovare.

Companii/activităţi eligibile:
- Sunt clasificate ca Întreprinderi Mici şi Mijlocii în condiţiile Legi nr. 179 din 21.07.2016;
- Sunt create şi gestionate de femeie/i, cetăţeni al RM;
- Înregistrează profit în ultimii 2 ani de activitate;
- Domeniul de activitate al întreprinderii cu care se aplică la program este practicat în ultimele 24 luni;
- Administratorul companiei are experienţă de cel puţin 12 luni în domeniul cu care se aplică la Program;
- În cazul modificărilor în componenţa fondatorilor, va fi eligibilă întreprinderea care are în calitate de fondator, doamnă ce a obţinut această calitate nu mai târziu de 20.09.2016 (data lansării Programului);
- Întreprinderea este înregistrată sub una din următoarele forme organizatorico-juridice: 1. Societate cu răspundere limitată; 2. Cooperativă de producţie; 3. Întreprindere individuală/ Întreprinzător individual;
- Este planificată creşterea cifrei de afaceri şi / sau a numărului angajaţilor în următoarele 18 luni, prin extinderea pieţei de desfacere, export şi inovare; - La data aplicării nu sunt înregistrate datorii la bugetul public naţional.

Domenii de activitate eligibile:
o Producere de orice tip, care poate avea drept destinaţie pieţele externe (industria textilă, producere de mobilier, industria vinicolă, etc); o Companii care activează sau au tangenţe cu producţia agricolă; o IT;
o Prestări de servicii în domeniul industriei creative (design de produs, design web);
o Prestări de servicii în domeniul marketingului, resurselor umane, sau oricare alt tip de serviciu care poate fi viabil spre vânzare pe pieţele externe;

Condiţii de acordare a finanţării nerambursabile:
Valoarea maximă a suportului financiar nerambursabil constituie maxim 70% din valoarea totală ELIGIBILĂ a proiectului investiţional şi nu va depăşi suma de 1 649 000 lei/ beneficiar, dintre care:

 - maxim 1.539.000 lei (exclusiv TVA)- constituie finanţare nerambursabilă pentru cheltuieli de achiziţionare a următoarelor articole de investiţii:
    - a) echipament tehnologic, sisteme, maşini, utilaj şi instrumente de lucru noi, necesare pentru extinderea, modernizarea procesului tehnologic;
    - b) soluţii software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere, (proprietatea intelectuală pentru soft-ul dezvoltat trebuie să devină proprietatea solicitantului de finanţare nerambursabilă) – nu mai mult de 30% din valoarea grantului destinat achiziţionării bunurilor;

- maxim 110 000 lei (Exclusiv TVA) - finanţare nerambursabilă pentru servicii de dezvoltare şi consultanţă, direcţionată spre maximizarea impactului investiţiilor; Serviciile de dezvoltare urmează a fi incluse în Planul de afaceri depus la Concurs şi aprobate de Comitetului de evaluare a Programului în comun cu Unitatea de Implementare a 5 Programului ”Femei în Afaceri” (UIP, acordând prioritate serviciilor de standardizare şi certificare.
Similare
RECOMANDĂRI