29 mai 2020, termenul limită de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

29 mai 2020, termenul limită de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice ca la data de 29 mai 2020 survine termenul limită de depunere a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2019.

De menţionat că, obligaţia de depunere a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care:

  • persoanele fizice nerezidente care obţin venituri conform art.74 din Codul fiscal;
  • direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
  • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

Totodată, conform art.83 din Codul fiscal, dreptul de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii. 

Impozitul pe venit pentru persoanele fizice constituie 12% din venitul anual impozabil.

De menţionat, ca în timpul depunerii declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice, au dreptul sa desemneze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. 

Pentru aceasta persoana fizică trebuie să fie rezidentă şi să nu deţină datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare.


Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenţiei Servicii Publice, accesînd link-ul.

Pentru mai multă informaţie despre mecanismul 2% accesează link-ul.

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2019, persoanele fizice pot depune Declaraţia on-line sau la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reşedinţă a acestora.

Persoanele fizice pot achita impozitul pe venit prin intermediul serviciului „Achitarea on-line a impozitelor şi taxelor de către persoanele fizice-cetăţeni” de pe portalul www.sfs.md sau serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay


Pentru informaţii suplimentare, se va consulta pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, accesînd link-ul sau Baza generalizată a practicii fiscale.

Totodată, contribuabilii se pot adresa la direcţia deservire fiscală la care se deservesc sau la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Similare
RECOMANDĂRI