25 martie este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020
Sursa foto:foto simbol Vizualizari:

25 martie este termenul limită pentru depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020

Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfăşoară activitate profesională precum şi persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă, au obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 până la 25 martie 2021.

Contribuabilii sus-menţionaţi urmează să depună Declaraţia/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, în mod electronic conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe suport hârtie.

Este de remarcat că, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfăşoară activităţi profesionale, persoanele fizice care desfăşoară activitate independentă reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Începând cu perioada fiscală 2020, la Capitolul 71 al Titlului II din Codul fiscal au fost efectuate modificări în partea ce ţine de determinarea venitului impozabil pentru agenţii economici – subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM). Prin modificările operate prin Legea nr. 171/2019 a fost extinsă baza impozabilă.

Astfel, obiect al impunerii îl constituie venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepţia:
a) veniturilor din subvenţii;
b) veniturilor din recuperarea prejudiciului material;
c) veniturilor din plusurile de active imobilizate şi circulante, constatate la inventariere;
d) veniturilor din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat faţă de persoanele interdependente;
e) veniturilor din dividende;
f)veniturilor din compensarea pierderilor în urma calamităţilor şi altor evenimente excepţionale;
g) veniturilor rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil în perioada aplicării regimului general;
h) veniturilor rezultate din diferenţa de curs valutar.

De asemenea, începând cu perioada fiscală 2020, agenţii economici subiecţi ai sectorului ÎMM urmează să îşi declare obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit prin Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii – forma SIMM20, aprobată prin Ordinul MF nr. 40/2020, în vigoare începînd cu perioada de declarare 2020.

Termenul-limită de achitare a impozitului pe venit, în rate este, nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma– până la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – până la 25 decembrie ale anului fiscal.

Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum şi persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

Vezi aici Aspecte privind prezentarea Declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020 de către persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător.

Pentru informaţii suplimentare, contribuabilii se pot adresa la oficiul fiscal la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Similare
RECOMANDĂRI