15 octombrie - ultima zi de achitare a impozitului pe bunurile imobiliarepentru anul 2018
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

15 octombrie - ultima zi de achitare a impozitului pe bunurile imobiliarepentru anul 2018

Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte că, la data de 15 octombrie, survine termenul de achitare a celei de a doua părţi a obligaţiunilor fiscale la impozitul funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2018.

În aces context, SFS recomandă achitarea impozitului funciar şi a impozitului pe bunurile imobiliare în termenul stabilit de legislaţie. Se menţionează  că pentru fiecareţ zi de întârziere se aplică majorarea de întârziere (penalitatea), care este stabilită în mărime de 0,0329% per zi.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor din componenţa primăriilor, în raza căreia este amplasat bunul imobil sau Centrul unic de apel al SFS, la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

Impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele locale unde sunt amplasate obiectele impunerii, în păr i egale nu maiţ
târziu de 15 august (primul termen)ş i 15 octombrie (al doilea termen) al anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15%
a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.
Similare
RECOMANDĂRI