Ministerul Turismului din România va crea registre electronice privind numărul de turişti şi agenţii, cu fonduri europene
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ministerul Turismului din România va crea registre electronice privind numărul de turişti şi agenţii, cu fonduri europene

Ministerul Turismului din România a semnat un contract de finanţare din fonduri europene nerambursabile 100%, la începutul lunii octombrie, privind eficientizarea activităţilor de autorizare şi control, dar şi digitalizarea activităţii instituţiei şi, în acelaşi timp pentru crearea registrelor electronice privind unităţile de cazare clasificate, agenţiilor de turism, patrimoniului turistic, dar şi cel al numărului de turişti cazaţi în România.

“Este necesar ca la nivelul Ministerului Turismului să existe o evidenţă electronică a turiştilor care ajung în unităţile de cazare de pe întreg teritoriul ţării noastre. Practic, fişa de cazare completată de fiecare persoană care ajunge într-un hotel sau o pensiune va fi transformată într-una electronică şi va fi raportată Ministerului Turismului. Astfel, vom avea date concrete privind circulaţia turistică din ţara noastră.

Mai mult decât atât, acest proiect ne acordă posibilitatea de a avea registre electronice complete şi în ceea ce priveşte unităţile de cazare clasificate, dar şi a obiectivelor turistice din întreaga ţară. România va putea, astfel, să îşi creioneze strategii concrete din punct de vedere turistic bazate pe informaţii reale şi colectate în timp util”,
a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif.

De asemenea, acest proiect presupune consolidarea capacităţii Ministerului Turismului de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice prin implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea online şi în timp real a tuturor categoriilor de autorizaţii emise.

Proiectul este în valoare de 11,8 milioane de lei, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta IP12/2018 - Sprijin pentru acţiuni de consolidare a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP şi are o perioadă de derulare de 30 de luni.

Contractul de finanţare pentru implementarea proiectului are titlul „Eficientizarea activităţilor de autorizare şi control a operatorilor economici prin implementarea unui sistem informatic integrat dedicat”, cod MySMIS 127623/cod SIPOCA 595.
Similare
RECOMANDĂRI