Cei mai buni bibliotecari au fost premiaţi în cadrul „GALEX”
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Cei mai buni bibliotecari au fost premiaţi în cadrul „GALEX”

Cei mai buni bibliotecari au fost premiaţi în cadrul ediţiei a XIII-a a Galei Laureaţilor Premiilor Naţionale „GALEX”, organizată de Liga Bibliotecarilor şi Biblioteca Naţională. Au fost acordate 13 premii sub formă de trofee şi diplome, pentru merite în susţinerea şi promovarea bibliotecilor, a cărţii şi a lecturii în Republica Moldova.

Potrivit IPN, „Cel mai bun om politic susţinător al bibliotecilor” a fost desemnat James Pettit, ambasadorul SUA în Moldova. Premiul a fost acordat pentru suportul oferit Bibliotecii Naţionale în cadrul proiectului de salvgardare a documentelor istorice. Primarul satului Izbişte, Criuleni, Ion Plămădeală, a primit premiul „Cel mai bun fondator de bibliotecă”, pentru susţinerea bibliotecii din localitate, implicare în proiectele implementate în cadrul bibliotecii, pentru voluntariat la lucrările de reparaţie şi renovare a instituţiei.

Prozatorul şi jurnalistul Iulian Ciocan a primit premiul „Cel mai bun scriitor promotor al cărţii şi lecturii”, pentru implicare şi contribuţie la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de promovare a cărţii şi a lecturii. Premiul „Cel mai generos mecena al bibliotecilor” a fost acordat lui Alexei Chirdeachin, universitar la Universitatea din Comrat, pentru promovarea imaginii Bibliotecii Naţionale şi cultivarea dragostei faţă de carte şi lectură tinerei generaţii.

Agenţia de presă IPN a primit premiul „Cel mai bun promotor şi susţinător al bibliotecilor, cărţii şi lecturii în mass-media”. Premiul a fost acordat pentru susţinerea informaţională a activităţii Bibliotecii Naţionale, promovarea, reflectarea imaginii bibliotecii, cărţii şi lecturii în societate. „Sunt onorat să ne găsim astăzi aici, în această postură. Cred că este o menţiune pe care şi-ar dori-o orice echipă sau chiar orice persoană din breasla noastră jurnalistică şi nu numai. În lipsa unor centre spirituale de nivel înalt de care se bucură alte ţări, cel mai important loc de pelerinaj şi închinare aici, la noi acasă, rămâne cartea şi biblioteca în calitate de templu al Cărţii, şi Biblioteca Naţională în calitate de templu al timpurilor”, a spus Valeriu Vasilică, director al Agenţiei de presă IPN.

„Cel mai bun prieten filantrop al Bibliotecii Naţionale” a fost desemnat Alexandru Magola, cercetător ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM şi preşedinte al Asociaţiei Ştiinţifice „Historia”, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale cu documente patrimoniale. Directorul Institutului Polonez din Bucureşti, Agnieszka Skieterska, a primit premiul „Cel mai bun susţinător al politicilor şi programelor de valorificare a moştenirii culturale”, pentru ajutorul logistic la completarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale.

„Cel mai bun bibliotecar al anului 2017 al Bibliotecii Naţionale” a fost desemnată Veronica Cosovan, şefa secţiei Carte veche şi rară, pentru performanţe în activitatea profesională, promovarea şi diversificarea activităţilor cu publicul, contribuţie la implementarea serviciilor inovative în activitatea secţiei. Premiul „Cel mai bun bibliotecar al anului 2017 al unei biblioteci publice” a fost acordat Galinei Agafiţa, director al Bibliotecii Publice „Grigore Vieru” din oraşul Călăraşi, pentru prestaţie în realizarea programelor şi proiectelor de modernizare a activităţii bibliotecii, pentru activitate prodigioasă în promovarea cărţii şi lecturii în comunitate şi fidelitate faţă de profesia de bibliotecar.

Ludmila Corghenci, şefa Centrului de formare continuă în biblioteconomie şi ştiinţe ale informării a primit premiul „Cel mai bun proiect biblioteconomic”, pentru organizarea activităţii de instruire continuă a personalului bibliotecilor. „Cea mai bună lucrare (publicaţie) în biblioteconomie” a fost desemnată ,,Speranţa şi destinul unui cronicar. Nicolae Roibu – prozator, publicist. Biobibliografie”, alcătuitor – Maria Sargun. Premiul pentru „Cel mai reuşit proiect în promovare a imaginii bibliotecii” a fost acordat Bibliotecii Universităţii ,,Alecu Russo” din Bălţi şi Bibliotecii municipale ,,B.P. Haşdeu”.

Similare