Termenul de aplicare a mai multor măsuri necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19, prelungit de Guvern
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Termenul de aplicare a mai multor măsuri necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19, prelungit de Guvern

Termenul de aplicare a unor măsuri necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19 a fost prelungit până la 30 noiembrie, anul curent. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat de Guvern.

Astfel, se va menţine achitarea de către angajatorul de la locul de serviciu/de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detaşaţi în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19.

De asemenea, se menţine dreptul la spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază personalului Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, al instituţiilor/subdiviziunilor medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, antrenat nemijlocit în acţiuni de prevenire, control şi tratare a infecţiei COVID-19;  şi în mărime de până la 50% din salariul de bază – personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi (copii, adulţi) din gestiunea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.

La fel, va fi achitată în continuare indemnizaţia unică în mărime de 16.000 de lei angajaţilor infectaţi cu COVID-19 ai Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică, ai instituţiilor/subdiviziunilor medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Apărării, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, al instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti, de asistenţă medicală urgentă prespitalicească, de asistenţă medicală primară.

Documentul mai prevede extinderea termenului aferent dreptului de a prezenta certificate de origine preferenţială a mărfurilor în copii (pe hârtie sau în format electronic) sau autentificate cu semnătură electronică (prezentate în copii sau în original), în vederea confirmării originii mărfii.

Va fi extins şi termenul de aplicabilitate a unor norme, legate de achiziţiile publice necesare pentru prevenirea şi controlul COVID-19, precum reducerea termenelor generale în cadrul licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse şi cererii ofertei de preţuri, utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunţului de participare în cazurile de extremă urgenţă, majorarea pragurilor de aplicare a Legii nr. 131/2015, posibilitatea plăţii în avans pentru achiziţiile publice necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19.

Prezenta Hotărâre va intra în vigoare la 1 noiembrie 2020.

Similare
RECOMANDĂRI