Pandemia a pus în pericol peste 7 milioane de locuri de muncă în sectorul turismului
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Pandemia a pus în pericol peste 7 milioane de locuri de muncă în sectorul turismului

Potrivit unei analize a Curţii de Conturi Europene, peste 7 milioane de locuri de muncă în sectorul turismului au fost afectate de pandemia de COVID-19.

Potrivit caleaeuropeana.ro, Curtea de Conturi Europeană analizează dacă finanţarea din partea UE pentru investiţiile publice în domeniul turismului a fost eficace şi a oferit un sprijin adecvat sectorului înainte de pandemia de COVID-19. De asemenea, Curtea examinează acţiunile pe care le întreprinde UE pentru a limita impactul negativ al crizei provocate de pandemie.

Obiectivul politicii UE în domeniul turismului este de a menţine poziţia Europei în fruntea destinaţiilor turistice, maximizând totodată contribuţia acestui sector la creştere şi la ocuparea forţei de muncă şi promovând cooperarea între ţările UE. În 2019, Uniunea Europeană a fost regiunea cea mai vizitată din lume: se estimează că turismul reprezintă aproximativ 10 % din PIB şi 12 % din totalul locurilor de muncă din UE. 

Sprijinul financiar pentru turism provine, în cea mai mare parte, din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi din Fondul de coeziune. Aceste două fonduri au alocat împreună 4 miliarde de euro pentru sectorul turismului în perioada 2014-2020. Până în prezent, ele au cofinanţat aproape 10 000 de proiecte care acoperă o gamă largă de activităţi, de la promovare la ospitalitate, infrastructură şi dezvoltarea unor atracţii locale.

În 2020, ca urmare a pandemiei, peste 7 milioane de locuri de muncă au fost puse în pericol în sectorul turismului şi numeroase întreprinderi şi activităţi conexe riscau să dea faliment. Restricţiile de călătorie şi măsurile de sănătate frânează, la rândul lor, redresarea.

În prezent, UE sprijină turismul încercând să soluţioneze problema legată de criza de lichidităţi din acest sector şi propunând criterii şi proceduri armonizate pentru a restabili libera circulaţie fără restricţii şi în condiţii de siguranţă. În plus, analizând modalităţile prin care ar putea consolida rezilienţa sectorului turismului din UE la şocuri economice, Comisia a identificat o serie de provocări pe termen mai lung legate de sustenabilitate, de digitalizare şi de competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii din domeniul turismului. „Investiţiile în turism prezintă importantă pentru mulţi cetăţeni ai UE, în calitate atât de angajaţi, cât şi de consumatori”, a declarat domnul Pietro Russo, membrul Curţii responsabil de acest audit. „Curtea doreşte să afle dacă banii acordaţi de UE pentru acest sector au fost cheltuiţi în mod eficace până în prezent. Vom examina, de asemenea, măsurile luate de Comisie pentru a limita impactul negativ al crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra turismului.”

Curtea se va apleca asupra activităţilor desfăşurate de Comisie pentru a garanta că finanţarea furnizată de UE prin intermediul FEDR/Fondului de coeziune pentru investiţiile publice în turism este eficace. Auditul va acoperi patru state membre (Ungaria, Polonia, Spania şi România) şi va examina direcţionarea finanţării şi o serie de proiecte publice care au fost implementate în anumite programe operaţionale selectate din perioada 2014-2020.

În plus, Curtea va evalua şi o serie de proiecte publice finalizate care au fost finanţate în perioada de programare 2007-2013, pentru a determina dacă acestea sunt încă viabile din punct de vedere economic. Rezultatele auditului –care sunt preconizate să fie publicate în al treilea trimestru al anului 2021 – sunt menite să aducă o contribuție relevantă la actualizarea strategiei Comisiei pentru sectorul turismului din UE în perioada ce va urma crizei provocate de COVID.
Similare
RECOMANDĂRI