Un vicepreşedinte al raionului Criuleni a deţinut două funcţii, concomitent
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Un vicepreşedinte al raionului Criuleni a deţinut două funcţii, concomitent

Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor în privinţa a altui vicepreşedinte al raionului Criuleni. Potrivit actului de constatare emis de către Inspectoratul de Integritate al ANI, în perioada decembrie 2019 - martie 2020, vicepreşedintele raionului Criuleni ar fi deţinut concomitent două funcţii publice – mandatul de vicepreşedinte de raion şi calitatea de consilier în Consiliul raional Criuleni, contrar legislaţiei în vigoare.

Deşi, subiectul vizat, a avut termenul de 30 de zile pentru soluţionarea stării de incompatibilitate în care s-a aflat din data de 20 decembrie 2019, acesta a evitat să depună o cerere de demisie în termenul legal stabilit pentru încetarea mandatului de vicepreşedinte ori a funcţiei de consilier.

Pe cauza dată, inspectorul de integritate a stabilit că subiectul vizat a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor, deţinând două funcţii publice timp de 2 luni şi jumătate, fapt pentru care s-a dispus ca - din data rămânerii definitive a actului de constatare – organele competente să iniţieze procedura de ridicare a mandatului de vicepreşedinte al raionului Criuleni.

Totodată, subiectul vizat riscă să nu mai deţină funcţii publice şi funcţii de demnitate publică pentru o perioadă de 3 ani şi va fi înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

Actul poate fi contestat în instanţa de contecios administrativ.
 
Similare
RECOMANDĂRI