Un procuror a evitat să declare o maşină, un apartament, acţiunile dintr-o întreprindere şi conturi bancare
Vizualizari:

Un procuror a evitat să declare o maşină, un apartament, acţiunile dintr-o întreprindere şi conturi bancare

Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Procuratura Generală a Republicii Moldova în privinţa unui procuror din Soroca - asupra căruia planează bănuieli rezonabile privind săvârşirea unor infracţiuni de ordin penal ca urmare a nedeclarării mai multor informaţii despre unele bunuri şi conturi din perioada 2015-2019.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, subiectul vizat ar fi omis să declare - 80 de acţiuni, deţinute într-o societate pe acţiuni, conturile bancare deţinute de către acesta şi un membru al familiei sale, valoarea cărora depăşeau cele 15 salarii medii pe economie,  o construcţie şi un apartament, pe care le deţinea cu drept de uzufruct, de uz şi abitaţie, precum şi valoarea unui automobil personal, conform documentului care îi certifică provenienţa.

Pe cauza dată, inspectorul de integritate a constatat suspiciuni de săvârşire a infracţiunii prevăzute de art.  3521  alin (2) din Codul Penal al Republicii Moldova, fapt pentru care a sesizat Procuratura.

Actul de constatare a fost contestat în instanţa de contecios administrativ.

Dacă actul de constatare emis de către inspectorul de integritate va rămâne definitiv, subiectul vizat este obligat să depună declaraţiile rectificate în termen de 30 de zile.

 

Similare
RECOMANDĂRI