Un primar din raionul Teleneşti i-a dat în chirie fiului său un spaţiu din primărie, în urma unei licitaţii
Sursa foto:foto simbol Vizualizari:

Un primar din raionul Teleneşti i-a dat în chirie fiului său un spaţiu din primărie, în urma unei licitaţii

Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a emis act de constatare în privinţa primarului din Băneşti, raionul Teleneşti pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În perioada 2009-2019, în timpul exercitării mandatelor de primar, subiectul a semnat cu fiul său trei documente juridice referitoare la închirierea unui spaţiu din primărie cu o suprafaţă de 32,8 m²,  licitaţiile fiind câştigate de către acesta, în calitate de administrator a unei asociaţii de economii care acordă împrumuturi. Astfel, primul contract, în valoarea de 3071 de lei anual, a fost încheiat în anul 2009, pentru un termen de 10 ani, iar cel de-al doilea contract a fost semnat, la fel, de către primar, în anul 2019 pentru un termen de 20 de ani, timp în care fiul urma să achite în fondul primăriei plata pentru chirie în valoare de 4700 de lei anual. 

Suplimentar, conform materialelor probatorii, primarul a fost cel care a calculat suma chiriei, acest fapt fiind confirmat în borderoul de calcul al chiriei bunurilor de proprietate publică, pe care şi-a pus semnătura.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a solicitat punctul de vedere al primarului, acesta a motivat că nu a informat Autoritatea despre conflictul de interese real admis, deoarece nu cunoştea despre prevederile legislaţiei speciale a ANI. Totuşi, inspectorul de integritate  consideră că - necunoaşterea legislaţiei nu reprezintă o scuză plauzibilă, astfel că subiectul nu poate fi absolvit de răspunderea juridică.

În rezultatul acestor acţiuni, inspectorul de integritate a stabilit că - primarul a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese deoarece nu a declarat în termen conflictul apărut şi nu a soluţionat conflictul de interese prin abţinerea sa de la semnarea actelor în privinţa fiului său.

Dacă actul de constatare emis va rămâne definitiv, ANI va solicita organului competent de a iniţia procedura de ridicare a mandatului de primar. Totodată, subiectul va fi înscris în Registrul interdicţiilor şi nu va putea deţine o funcţie publică sau de demnitate publică, inclusiv mandatul de primar, pentru o perioadă de 3 ani.

Actul de constatare poate fi contestat în instanţa de contencios administrativ.

Similare
RECOMANDĂRI