UE şi R. Moldova au convenit să menţină drepturile omului în centrul tuturor politicilor şi eforturilor, inclusiv în ceea ce priveşte răspunsul şi recuperarea de la pandemia COVID-19
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

UE şi R. Moldova au convenit să menţină drepturile omului în centrul tuturor politicilor şi eforturilor, inclusiv în ceea ce priveşte răspunsul şi recuperarea de la pandemia COVID-19

Miercuri, 13 octombrie, Uniunea Europeană şi Republica Moldova au organizat prin videoconferinţă cea de-a douăsprezecea rundă a Dialogului anual privind drepturile omului.

Dialogul a reafirmat angajamentul reciproc faţă de valorile comune ale democraţiei, drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi statului de drept, consacrate în Acordul de asociere UE-R.Moldova. Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, Eamon Gilmore, a participat la discuţie, subliniind importanţa pe care o acordă UE drepturilor omului în relaţiile UE-R.Moldova, relatează Radio Chişinău.

Reuniunea a oferit ocazia de a revizui evoluţiile de la precedentul dialog din 2020. Au avut loc discuţii pe o gamă largă de probleme, de la principalele evoluţii ale politicii UE în domeniul drepturilor omului, până la democraţie şi drepturi electorale, drepturile omului în sistemul de justiţie (detenţia preventivă, condiţiile de detenţie, lupta împotriva torturii şi maltratării), punerea în aplicare a standardelor fundamentale ale muncii, libertatea presei, drepturile copilului, precum şi politica antidiscriminare a egalităţii de gen şi cooperarea multilaterală.

UE a salutat evaluarea generală pozitivă a ultimelor două runde de alegeri de către Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE / ODHIR) şi a reamintit necesitatea de a aborda rapid deficienţele identificate, precum şi ca recomandări de lungă durată ale Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei şi ale OSCE / ODHIR printr-o revizuire cuprinzătoare şi transparentă a procesului electoral legislativ. S-a remarcat că sunt deja întreprinse măsuri în acest sens.

În cadrul discuţiilor, s-a acordat o atenţie specială asupra necesităţii unei reforme aprofundate a mediului mass-media, în special în ceea ce priveşte abordarea situaţiei de concentrare a proprietăţii mass-media, a lipsei de transparenţă şi de supraveghere. UE a salutat planurile guvernului de a îmbunătăţi cadrul legal în ceea ce priveşte accesul la informaţii şi a subliniat importanţa activităţii presei independente şi a jurnaliştilor de investigaţie pentru o societate pluralistă.

UE a îndemnat Republica Moldova să depună eforturi decisive pentru a alinia condiţiile de detenţie la standardele internaţionale şi pentru a investiga şi a urmări în detaliu, precum şi pentru a sancţiona în mod eficient orice act de maltratare şi tortură în unităţile de detenţie. De asemenea, a subliniat importanţa asigurării dreptului la un proces echitabil pentru toate persoanele şi a solicitat modificarea rapidă a legislaţiei privind statutul străinilor, pentru a oferi garanţii procedurale eficiente împotriva expulzării.

UE a salutat progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de dezinstituţionalizare a sistemului de îngrijire a copiilor şi paşii făcuţi pentru dezvoltarea unui nou Program de protecţie a copilului şi a unui Plan de acţiune pentru 2022-2026, reamintind totodată importanţa susţinerii ultimelor etape ale procesului.

Participanţii au convenit asupra importanţei consolidării în continuare a cadrului legal pentru egalitate şi nediscriminare, în special prin eliminarea lacunelor legislative existente pentru a contracara în mod eficient infracţiunile săvârşite din ură şi limbajul ce instigă la ură, precum şi abordarea discriminării la locul de muncă. UE a salutat măsurile întreprinse de Parlamentul Republicii Moldova în procesul de ratificare a Convenţiei de la Istanbul şi a îndemnat Republica Moldova să intensifice eforturile de prevenire şi abordare a violenţei împotriva femeilor şi fetelor, în special a violenţei sexuale şi domestice.

UE şi R. Moldova au convenit să menţină drepturile omului în centrul tuturor politicilor şi eforturilor, inclusiv în ceea ce priveşte răspunsul şi recuperarea de la pandemia COVID-19.

Delegaţia UE a fost condusă de dl Richard Tibbels, şeful diviziei pentru relaţiile bilaterale ale parteneriatului estic în cadrul Serviciului european de acţiune externă, în timp ce delegaţia din partea Republicii Moldova a fost condusă de dl Iulian Rusu, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei. În conformitate cu politica sa de consultare a societăţii civile înainte de reuniunile sale privind drepturile omului, UE s-a bazat pe aportul valoros al ONG-urilor moldoveneşti şi internaţionale şi al organizaţiilor internaţionale şi regionale active în R. Moldova.

Următorul dialog privind drepturile omului dintre UE şi Moldova este programat să aibă loc la Bruxelles în 2022.

Similare
RECOMANDĂRI