Studiu. Progres foarte redus în implementarea Acordului de Asociere cu UE
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Studiu. Progres foarte redus în implementarea Acordului de Asociere cu UE

Către data de 1 septembrie 2018, se constată un progres foarte redus în punerea în aplicare a angajamentelor prevăzute de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Iar în comparaţie cu sfârşitul anului 2017, se atestă un regres calitativ, în special din cauza încetinirii dialogului politic UE-Moldova şi suspendării asistenţei financiare a UE. Concluziile se regăsesc în Raportul alternativ nr. 3 privind implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, semestrul I, prezentat de către Institutul pentru Politici şi Reforme Europene.

Rezultatele evaluării arată că pe parcursul primului semestru al anului 2018, Planul Naţional de Acţiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-UE (PNAIAA II) a fost realizat în proporţie de 41,2%, iar rata generală de îndeplinire, în raport cu toate măsurile planificate până la sfârşitul anului 2019 este de 20,7%.

Potrivit autorilor raportului, citaţi într-un comunicat de presă al IPRE, până la 30 iunie 2018, contabilizând rezultatele de implementare celor 679 de măsuri analizate, se constată o rată de realizare de 41,2%. IPRE menţionează că suplementar se atestă o rată de 4,1% a măsurilor realizate înainte de termen, 38,7% de măsuri sunt în curs de realizare, iar pe 15,9% de măsuri nu au fost iniţiate acţiuni de implementare.

În urma unei analize comparative statistice cu privire la fiecare din cele cinci titluri  ale Acordului de Asociere evaluate, experţii observă că, până pe 30 iunie 2018, cele mai multe rezultate se atestă în implementarea măsurilor corespondente de la Titlul V (Comerţ şi aspecte legate de comerţ – ZLSAC), fiind înregistrată o rată de realizare de 57,8%, iar cea mai mică rată de realizare se atestă cu privire la măsurile prevăzute la Titlul III (Justiţie, Libertate şi Securitate) – 29,6%.

Concluzia principală a evaluării este că, per general, s-a înregistrat un progres foarte redus (nota 2,6 din 5). Această constatare se bazează pe media aprecierilor calitative atestate la fiecare din cele cinci Titluri ale PNAIAA II. Totuşi, în comparaţie cu sfârşitul anului 2017, IPRE atestă un regres calitativ din cauza încetinirii dialogului politic UE-Moldova (Titlul II) şi suspendării asistenţei financiare a UE (Titlul VI). De asemenea, cu privire la îndeplinirea obiectivelor în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii prevăzute de Titlul III, se constată lipsa unui progres important în comparaţie cu anul 2017.

Raportul a fost realizat de către Institutul pentru Politici şi Reforme Europene, în colaborare cu fundaţia germană Konrad Adenauer şi Platforma Naţională a Forumului Societăţii Civile a Parteneriatului Estic. Au fost evaluate 679 din 1487 de măsuri ale PNAIAA II, inclusiv cele iniţiate în anul 2017.

Similare
RECOMANDĂRI