Serviciul Vamal va dispune de o aplicaţie online de procesare a trimiterilor poştale internaţionale
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Serviciul Vamal va dispune de o aplicaţie online de procesare a trimiterilor poştale internaţionale

Serviciul Vamal îşi îmbunătăţeşte şi simplifică mecanismul de vămuire a trimiterilor poştale internaţionale prin intermediul cărora sunt livrate diverse bunuri. Până la finele acestui an, instituţia anunţă că va implementa un modul specializat, destinat procesării prealabile a coletelor transmise prin poşta rapidă.

Noul sistem va fi oferit prin intermediul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, cu susţinerea căruia sunt derulate o serie de proiecte de modernizare a activităţii autorităţii vamale.

Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi a Directorului Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, cu Directorul Programului, Douglas Muir.

Potrivit celor discutate, noul modul va fi integrat în noua versiune a softului aplicativ ”Asycuda World” şi va avea la bază schimbul de date dintre organul vamal şi operatorii poştali. Acest lucru va permite profilarea potenţialelor riscuri de fraudare şi emiterea unei decizii până să ajungă coletul la oficiul poştal de destinaţie. Astfel, noua procedură de control va exclude eventualele fraude, va simplifica formalităţile de vămuire, iar acordarea liberului de vamă se va realiza într-un timp mai scurt.

În intervenţia sa, Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, le-a mulţumit reprezentanţilor Programului USAID Reforme Structurale în Moldova pentru sprijinirea a încă unui proiect destinat eficientizării activităţii Serviciului Vamal. ”Datorită acestei susţineri am reuşit să derulăm o serie de proiecte menite să faciliteze semnificativ activitatea mediului de afaceri.”, a specificat Vitalie Vrabie.

În acest context, şeful Vămii a menţionat noua versiune a aplicaţiei TIR-EPD, implementată de Vamă cu suportul Programului USAID. Modulul este funcţional din data de 18 mai curent şi le permite transportatorilor de mărfuri, sub acoperirea Carnetului TIR, să depună declaraţii prealabile de tranzit, economisindu-le astfel timp şi resurse.

Tot cu sprijinul Programului USAID, instituţia planifică implementarea unui sistem de programare a trecerii frontierei de către autocamioane, precum şi lansarea Portalului Informaţional Comercial (en. Trade Informational Portal) -  o platformă interactivă care va conţine toate informaţiile necesare unui agent economic implicat în comerţul extern.

Asistenţa Programului USAID se extinde şi asupra proiectului de modernizare a paginii web a Serviciului Vamal, precum şi a Centrului Unic de Apel.

Un alt domeniu sprijinit de Programul USAID vizează promovarea conceptului AEO (Agenţi Economici Autorizaţi). Beneficiile acestui statut vor fi aduse la cunoştinţa mediului de afaceri prin intermediul unei ample campanii de promovare, care va fi iniţiată în viitorul apropiat cu susţinerea Programului.

De asemenea, părţile intenţionează să extindă studiul privind coridoarele comerciale,  astfel încât evaluarea să vizeze şi partea română. În acest context, s-a convenit asupra necesităţii organizării unei întrevederi cu reprezentanţii agenţiilor vamale şi de frontieră  din România pentru a se identifica o modalitate eficientă de sincronizare a acţiunilor de vămuire şi control.

Această evaluare, însoţită de recomandările de rigoare, va constitui un punct de pornire pentru îmbunătăţirea situaţiei pe ambele păţi ale frontierei. Este important ca transportatorii să beneficieze de un control operativ şi de o infrastructură mai bună şi după ce părăsesc hotarul Republicii Moldova”, a accentuat Vitalie Vrabie.

La rândul său, Directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Douglas Muir, a menţionat că ”Unul din elementele cheie care ar contribui la eliminarea constrângerilor, identificate în cadrul studiului de evaluare a coridoarelor comerciale ale Republicii Moldova, este instituirea unei cooperări transfrontaliere eficiente între autorităţile ambelor state, motiv pentru care Programul susţine demersurile Serviciului Vamal cu scopul de a facilita comerţul extern şi a îmbunătăţi activitatea mediului de afaceri.”

 

Similare
RECOMANDĂRI