Sechestre de peste un miliard de lei, zeci de persoane bănuite şi audiate, inclusiv deputaţi. Procuratura a expediat Parlamentului un raport despre ancheta fraudei bancare
Vizualizari:

Sechestre de peste un miliard de lei, zeci de persoane bănuite şi audiate, inclusiv deputaţi. Procuratura a expediat Parlamentului un raport despre ancheta fraudei bancare

Procuratura Anticorupţie anunţă că a expediat Parlamentului un raport cu privire la acţiunile întreprinse în ancheta privind frauda bancară. Raportul se referă la perioada august - noiembrie a anului curent, perioadă în care procurorii spune că au întreprins măsuri, au audiat persoane, au efectuat percheziţii, au pus sub învinuire mai multe persoane juridice şi fizice (inclusiv, 3 deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova), şi au pus sub sechestru bunuri în sumă de peste 1 miliard de lei.

Procuratura prezintă o sinteză a raportului expediat:

„Factorii care au dus la devalizarea băncilor comerciale

În cadrul instrumentării cauzelor penale privind devalizarea celor trei bănci comerciale, s-au constatat mai mulţi factori de risc care constituie cauza prejudicierii sistemului bancar şi anume:

1. Gestionarea defectuoasă şi managementul fraudulos a băncilor comerciale „Banca de Economii” S.A., „Banca Socială” S.A. şi ”Unibank” S.A.;
2. Creditarea masivă a persoanelor afiliate acţionarilor cu încălcarea regulelor de creditare;
3. Plasări excesive a mijloacelor financiare în străinătate cu încălcarea normelor prudenţiale de risc;
4. Raportarea eronată către Banca Naţională a Moldovei a poziţiei financiare în cazul celor trei bănci comerciale;
5. Falsificarea documentelor şi evidenţei contabile.

Subiecţii care sunt vizaţi în aceste cauze penale sunt persoane fizice, persoane juridice (beneficiari ai creditelor bancare), funcţionari din cadrul celor trei bănci comerciale, persoane publice şi persoane cu funcţie de demnitate publică.

Modul de utilizare a banilor fraudaţi se clasifică după cum urmează:

1. Rambursarea creditelor bancare contractate anterior de la băncile fraudate, devenite scadente;
2. Plăţi în contul diferitor companii producătoare de mărfuri şi prestatoare de servicii, rezidente ale Germaniei, Austriei, Elveţiei, Italiei, Franţei, Monaco, Portugaliei, etc. fiind procurate servicii de zboruri charter, servicii hoteliere şi turistice, servicii medicale, bunuri imobile şi mobile, accesorii de lux, etc;
3. Transferuri în conturile bancare ale diferitor persoane fizice, deschise în bănci comerciale din străinătate;
4. Plăţi în conturile unui grup de companii off-shore;

Procuratura Anticorupţie efectuează investigaţia privind frauda bancară şi devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova, avînd în gestiune mai multe cauze penale, care pot fi atribuite la acest subiect. Cele mai relevante după conţinut şi volumul de lucru efectuat sunt următoarele cauze penale:

I. Urmărirea penală în cauza penală nr.2014978151 - pornită de către Procuratura Anticorupţie la 04.12.2014, privind bănuiala rezonabilă de comiterea infracţiunii prevăzute la art.335 alin.(11) din Codul penal, pe faptul abuzului de serviciu, comis de factorii de decizie ai băncilor comerciale „Banca de Economii” S.A. şi ,,Banca Socială” S.A.

La prezenta cauză penală au fost conexate alte 31 de cauze penale, pe care urmărirea penală a fost pornită în baza art.art.190, 191, 238, 239, 2391, 2392, 243, 244, 284, 329 Cod penal, pe faptele escrocheriei, delapidării averii străine, dobîndirii creditului prin înşelăciune, încălcarea regulilor de creditare, gestionarea frauduloasă a băncilor, obstrucţionarea supravegherii bancare, crearea şi conducerea unei organizaţii bancare, spălării banilor, evaziunii fiscale, în proporţii deosebit de mari şi neglijenţa în serviciu.

La moment, în rezultatul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii efectuate, din iulie 2019, au fost:

- recunoscute în calitate de bănuiţi 7 persoane juridice şi 7 persoane fizice;
- puse sub învinuire şi audiate în calitate de învinuiţi 3 persoane juridice şi 27 persoane fizice (inclusiv, 3 deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova).

În cadrul acestei cauze penale, membrii grupului de urmărire penală, în aceiaşi perioadă, au întreprins următoarele:

- audieri în calitate de martori - 33 persoane.
- efectuate percheziţii - 31 locaţii.
- dispuse măsuri speciale de investigaţii - 23.
- trimise comisii rogatorii de asistenţă juridică internaţională în Letonia, Austria, Israel, Federaţia Rusă, Cipru, Estonia, Germania, Elveţia, Franţa, Emiratele Arabe Unite, Lichtenstein - 11 ţări.
- ridicări de documente şi obiecte - 51.
- examinate documente şi obiecte - 15.
- participări în instanţa de judecată, inclusiv, privind examinarea contestaţiilor în ordinea art.313 din Codul procedură penală - 79.
- demersuri, delegaţii, solicitări - 187.

II. Urmărirea penală pe cauza penală nr.2019978205 - începută la 23.09.2019, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, pe faptul spălării banilor în proporţii deosebit de mari.

În cadrul urmăririi penale sunt investigate două capete de spălare de bani în proporţii deosebit de mari:

- în prima speţă, în perioada 01.06.2013 – 01.03.2014 beneficiarul companiilor LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, a recepţionat şi beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 USD şi 3 518 705 EURO despre care cunoştea cu certitudine că provin din surse ilicite fiind obţinute din creditele bancare neperformante acordate de către Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. şi BC Banca Socială S.A., societăţilor comerciale: SRL DUFREMOL, SRL INFOTON COM, SRL LAVIMA IMPEX, SRL MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, SRL DECIFIN GRUP, SRL ELCOMET PRIM, SRL UNIVET INVEST, etc.

- în a doua speţă, compania nerezidentă TUKUMAAN LIMITED (care are acelaşi beneficiar final) a primit sub formă de împrumut mijloacele băneşti recepţionate de către RASTEL EUROPEAN TRADE CORP, în sumă totală de 7 899 828 USD şi 257 067 EUR, ce provin din spălarea de bani denumită convenţional „Landromatul rusesc”.

La 09.10.2019 persoana vizată a fost pusă sub învinuire, în contumacie, în baza art. 42 alin. (3), art. 45, art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal, pentru participaţie complexă, în calitate de organizator la săvîrşirea infracţiunii de spălare de bani, în proporţii deosebit de mari, caracterizată prin tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale a bunurilor, precum şi dobîndirea şi utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că acestea constituie venituri ilicite.

La 11.10.2019 de către instanţa de judecată a fost emis mandat de arest pe numele său pentru un termen de 30 zile şi dispuse investigaţii în vederea căutării acestuia.

În cadrul acestei cauze penale, membrii grupului de urmărire penală, din momentul pornirii urmăririi penale, au întreprins următoarele:

- recunoaşterea şi audierea în calitate de bănuiţi - 6 persoane.
- punerea sub învinuire - 2 persoane.
- audieri în calitate de martori - 8 persoane.
- efectuate percheziţii - 5 locaţii.
- dispuse măsuri speciale de investigaţii - 7.
- trimise comisii rogatorii de asistenţă juridică internaţională în Letonia, Romania, Emiratele Arabe Unite, Singapore, Hong Kong - 5 ţări.
- ridicări de documente şi obiecte - 15.
- examinate documente şi obiecte - 10.
- participări în instanţa de judecată, inclusiv, examinarea contestaţiilor în ordinea art.313 din Codul procedură penală - 31.
- demersuri, delegaţii, solicitări - 34.

Rezultatele identificării bunurilor şi mijloacelor financiare sustrase:

În rezultatul delegaţiilor, formulate de procurorii anticorupţie, privind desfăşurarea investigaţiilor financiare paralele în scopul identificării, urmăririi şi indisponibilizării bunurilor infracţionale, expediate Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie a fost aplicat sechestru asupra următoarelor bunuri:

Capital Social 932.646.700,81
Construcţie locativă 36.310.347,00
Construcţie nelocativă  79.444.096,00
Cont bancar  6.432.286,85
încăpere locativă  15.189.400,75
încăpere nelocativă  30.990.051,00
Mijloc de transport  29.490.893,50
Numerar  4.640.347,00
Teren agricol  1.407.447,00
Teren pentru construcţie 53.023.425,00
Utilaj agricol 605.986,00

Total 127  de bunuri, în valoare de 1.190.180.980,91 lei”

Similare
RECOMANDĂRI