Promo-Lex: Libertatea de circulaţie a persoanelor şi dreptul la educaţie, încălcate frecvent în regiunea transnistreană
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Promo-Lex: Libertatea de circulaţie a persoanelor şi dreptul la educaţie, încălcate frecvent în regiunea transnistreană

Libertatea de circulaţie a persoanelor, dreptul la educaţie şi dreptul de proprietate sunt subiecte care au cunoscut o dinamică negativă ÎN , se arată într-un raport cu privire la drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova (ianuarie-iunie 2017), realizat de Asociaţia Promo-Lex.

Pe lângă încălcarea drepturilor mai sus numite, există şi alte probleme acute precum ar fi: dreptul de a nu fi supus torturii, libertatea şi siguranţa persoanei şi libertatea de exprimare.

Raportul Promo-Lex denotă faptul că problema amplasării şi activităţii ilegale a posturilor de control, instalate de administraţia de la Tiraspol contrar prevederilor Acordului moldo-rus din 1992, rămâne nesoluţionată. Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează ilegal 33 de posturi de control vamal (22 fiind considerate ”posturi de control migraţional”) şi 4 presupuse vămi internaţionale (Tiraspol, Bender, Dubăsari, Râbniţa) creând astfel, contrar acordurilor stabilite, un întreg sistem de structuri ce substituie activitatea organelor vamale constituţionale şi care impun formalităţi suplimentare abuzive şi obstacole pentru tranzitarea teritoriului.

Pentru a traversa aceste posturi persoanele care nu deţin presupusa cetăţenie transnistreană sunt obligate să completeze „cărţi migraţionale”. Termenul de şedere nu poate depăşi 45 de zile, însă poate fi prelungit. 

O altă problemă din regiunea transnistreană este funcţionarea şcolilor aflate sub controlul administraţiei de la Tiraspol, care se bazează pe un program şcolar depăşit, în una din cele trei limbi oficiale (limba rusă, limba română, limba ucraineană). Potrivit informaţiilor de pe site-ul oficial al ministerului educaţiei RMN, la sfârşitul anului 2016, funcţionau 159 de instituţii de învăţământ (115 în limba rusă (72,3%), 26 în limba română (16,4%), 14 în limba rusă şi română (8,8%), 3 limba ucraineană (1,9%) şi 1 în limba rusă şi ucraineană (0,6%).

Problemele cu care se confruntă elevii acestor şcoli se rezumă în esenţă la recunoaşterea şi respectiv echivalarea actelor de studii.

Problemele identificate în raportul realizat de Promo-Lex se referă la restricţiile la libera circulaţie, lezarea dreptului de proprietate şi problemele de asigurare a dreptului la educaţie în regiunea transnistreană. Acestea comportă un caracter general şi afectează un grup extins de persoane.

În acelaşi timp aceste aspecte denotă un caracter sistemic, pentru că aceste ingerinţe sunt profund înrădăcinate în sistemul local şi reprezintă un efect direct al regimului de facto, susţinut necondiţionat de către Federaţia Rusă.
Similare