Promo-LEX: CEC nu a publicat în termeni legali rapoartele financiare ale partidelor politice pentru anul 2019
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Promo-LEX: CEC nu a publicat în termeni legali rapoartele financiare ale partidelor politice pentru anul 2019

Asociaţia Promo-LEX a lansat astăzi, 2 aprilie 2020, un Apel privind nepublicarea în termen legal de către Comisia Electorală Centrală a rapoartelor financiare ale partidelor politice pentru anul 2019. Prin intermediul acestui Apel, Asociaţia evidenţiază faptul că contrar prevederilor legale, ​​​​​​​în premieră, CEC nu a publicat în termenul stabilit de lege vreun raport  privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2019, nici în format pdf, nici în format deschis (cu posibilă reutilizare) prin intermediul modulului SSI „Control Financiar”.

Atragem atenţia că autoritatea electorală a dispus ca începând cu 1 ianuarie 2020, partidele politice să prezinte rapoartele financiare prin intermediul modulului SSI „Control Financiar”, subsistem al SIAS „Alegeri”. Mai mult, la 48 ore din momentul prezentării raportului, adică cel târziu începând cu 2 aprilie 2020  părţile interesate trebuie să aibă acces de vizualizare şi preluare a datelor din rapoarte”, spune Promo-LEX.

Asociaţia mai subliniază lipsa de transparenţă şi în reflectarea procesului de recepţionare a rapoartelor financiare ale partidelor politice, nefiind publicată nicio informaţie cu privire la numărul rapoartelor şi data prezentării acestora.

În Apel se accentuează şi lipsa unei atitudini proactive şi transparente a CEC în gestionarea subiectului atenţionării partidelor, prezentării, recepţionării şi publicării rapoartelor financiare în condiţii de situaţie excepţională sau după caz iniţierea procedurilor de prelungire a termenului pentru prezentarea rapoartelor financiare.

În baza analizei efectuate, precum şi reieşind din experienţa Promo-LEX de monitorizare a finanţării partidelor politice, Asociaţia solicită Comisiei Electorale Centrale:

  • Publicarea pe pagina web a CEC a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor pentru anul 2019.
  • Oferirea accesului, pentru părţile interesate, la modulul SSI „Control Financiar”, ce conţine rapoartele anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2019 în format deschis (cu posibilă reutilizare).
  • Comunicarea informaţiei oficiale a CEC cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară de către partidele politice pe anul 2019 în contextul situaţiei de urgenţă. Informarea despre eventualele probleme existente şi soluţiile identificate pentru rezolvarea acestora.
  • Sesizarea, la necesitate, a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale privind necesitatea prelungirii termenului pentru prezentarea rapoartelor financiare.
  • Somarea partidelor politice care nu au prezentat Comisiei Electorale Centrale rapoartele anuale pentru anul 2019, în privinţa neprezentării acestora şi după caz, oferirea unui termen limită de prezentare a lor.
  • Interpelarea Serviciului Fiscal de Stat şi a partidelor politice, privitor la utilizarea de către partidele politice a echipamentelor de casă şi control, numărul acestora în posesia fiecărui partid şi modalitatea de utilizare în privinţa colectării veniturilor (donaţii, cotizaţii, venituri obţinute din activitatea economică) a partidelor politice. Publicarea informaţiei recepţionată de la SFS pe pagina web oficială a CEC, aceasta fiind de interes public.
Similare
RECOMANDĂRI