Precizările Ambasadei României cu privire la tranzitarea teritoriului României, după unele materiale apărute în presă
Vizualizari:

Precizările Ambasadei României cu privire la tranzitarea teritoriului României, după unele materiale apărute în presă

Ambasada României în Republica Moldova a luat act de informaţiile apărute în presa din Republica Moldova şi a venit cu o reacţie, după ce în unele surse media s-a scris că România ar bloca tranzitarea teritoriului său în scopul intrării pe teritoriul altor state membre UE

Astfel, Ambasada României precizează că:

- România aplică, până la aderarea la Spaţiul Schengen, Codul Frontierelor Schengen (Regulamentul UE 2016/399 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane), care conţine prevederi clare şi concise cu privire la intrarea resortisanţilor terţi pe teritoriul României şi al celorlalte state membre ale Acordului Schengen, precum şi al Bulgariei, Ciprului şi Croaţiei. Prevederile Regulamentului, coroborate cu deciziile adoptate la nivelul Uniunii Europene privind categoriile de călătorii esenţiale care se exceptează de la măsura interzicerii intrării pe teritoriile naţionale, permit, printre altele, intrarea resortisanţilor terţi pe teritoriile naţionale, inclusiv în scop de tranzit, dacă aceştia sunt titulari ai unui drept de şedere în respectivele state (spre exemplu, vize de lungă şedere, permise de şedere, cărţi de rezidenţă).

- În conformitate cu aceste prevederi, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, instituţie abilitată să permită intrarea pe teritoriul României, verifică documentaţia de care dispun resortisanţii terţi, inclusiv cetăţenii Republicii Moldova, şi îndeplinirea condiţiilor de intrare pe teritoriul statelor de tranzit, respectiv de destinaţie. În situaţiile în care se constată că respectivii cetăţeni nu îndeplinesc condiţiile necesare care le-ar permite continuarea călătoriilor prin celelalte state de tranzit (dacă este cazul), respectiv intrarea în ţara de destinaţie, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române nu le permite acestora intrarea pe teritoriul României (măsuri în strictă concordanţă cu prevederile legale ale Codului Frontierelor Schengen şi deciziile adoptate la nivel european în contextul pandemiei de COVID-19).

„Având în vedere prevederile respectivului Regulament şi legislaţiei speciale adoptate în contextul pandemiei de COVID-19, Ambasada României în Republica Moldova îşi manifestă surprinderea cu privire la denaturarea, prin exprimări voit tendenţioase, a sensului acţiunilor Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, fără a se ţine cont de prevederile legale ale Acordurilor la care România este parte sau pe care şi-a asumat să le aplice obligatoriu, informaţii disponibile, de altfel, în spaţiul public şi care pot fi accesate de orice persoană interesată”, se mai spune într-o reacţie a Ambasadei.
Similare
RECOMANDĂRI