Peste 13 mii de contracte de locaţiune au fost înregistrate în anul 2019
Sursa foto:poza simbol Vizualizari:

Peste 13 mii de contracte de locaţiune au fost înregistrate în anul 2019

Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 13 217 contracte de dare în locaţiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. Acestea au fost înregistrate la Direcţiile deservire fiscală din teritoriul în care sunt amplasate.

Urmare a transmiterii în locaţiune a bunurilor imobile şi drept rezultat al înregistrării contractelor de către Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2019 la buget au fost încasate venituri în sumă de 22,7 milioane lei, depăşind veniturile încasate în perioada similară a anului 2018 cu 6,3 milioane lei sau o creştere de 38,3 %.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2019, SFS a continuat acţiunile de conformare şi verificare a persoanelor fizice care transmit în locaţiune bunuri imobile. Ca rezultat, în perioada ianuarie – noiembrie au fost identificate 5344 persoane fizice ce dau în locaţiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislaţiei. Pentru aceeaşi perioadă, 4233 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislaţiei în vigoare şi au înregistrat la SFS 13217 contracte de locaţiune/chirie.

Totodată, au fost efectuate controale la 648 persoane fizice ce dau în locaţiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăţi de bază – 715,2 mii lei, penalităţi – 37,8 mii lei şi amenzi – 105,9 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislaţiei fiscale şi să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obţinute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poş tal al Republicii Moldova.

Similare
RECOMANDĂRI