Parlamentul a aprobat modificarea Codului Penal şi cel Contravenţional, cu scopul de a pedepsi răspândirea bolilor epidemice
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Parlamentul a aprobat modificarea Codului Penal şi cel Contravenţional, cu scopul de a pedepsi răspândirea bolilor epidemice

Parlamentul a aprobat, în şedinţa plenară de astăzi, un proiect de modificare a unor acte legislative, inclusiv Codul penal, Codul contravenţional, Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice. Modificările au drept scop final consolidarea măsurilor de profilaxie, prevenire sau combatere a bolilor epidemice.

Proiectul de lege vizează modificarea Codului penal, încât nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a provocat răspândirea unei asemenea boli, să fie pedepsită cu amendă în mărime de la 720 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani. Aceleaşi fapte soldate din imprudenţă cu vătămarea gravă sau medie a sănătăţii sau cu decesul persoanei se pedepsesc cu închisoare de până la 7 ani.

De asemenea, proiectul de lege prevede completarea Codului contravenţional cu un nou articol. Acesta prevede sancţionarea pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire şi combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol de contaminare populaţia. Amenda va constituit de la 450 la 500 unităţi convenţionale – pentru persoana fizică şi de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Modificările propuse la Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice presupun limitarea desfăşurării întrunirilor sau evenimentelor naţionale sau locale şi anume – a celor organizate din timp, de o importanţă deosebită pentru o colectivitate, inclusiv concerte, spectacole, târguri, conferinţe, precum şi alte întruniri similare. Decizia de a limita dreptul la libertatea întrunirilor urmează a fi luată de către Guvern în baza recomandărilor ministerului de resort. Numărul de persoane de la care Guvernul va decide suspendarea întrunirilor urmează a fi stabilit în fiecare caz în parte în funcţie de circumstanţele specifice stării de urgenţă publică.

Alte modificări vizează posibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal de către cadrele medicale, instituţiile medico-sanitare şi personalul medical al acestora, reprezentanţii organelor de stat în a căror sarcină este atribuită asigurarea securităţii publice, dacă se urmăreşte scopul de a asigura reducerea riscului de declanşare sau gestionarea stării de urgenţă de sănătate publică, dacă aceasta a fost declanşată.

Proiectul de lege a fost elaborat de Guvern. Autorii justifică oportunitatea acestuia prin faptul că, în circumstanţele create la nivel mondial, noul tip de coronavirus (COVID-19) reprezintă o problemă majoră pentru sănătatea publică, iar fortificarea, prin lege, a măsurilor de profilaxie, prevenire sau combatere a epidemiilor, în acest context, este imperativă pentru Republica Moldova.

Proiectul a fost votat în ambele lecturi.
Similare
RECOMANDĂRI