O nouă lege va reglementa achiziţiile în domeniile apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale
Sursa foto:playtech.ro Vizualizari:

O nouă lege va reglementa achiziţiile în domeniile apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale

O nouă lege va reglementa procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie aplicate de către entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale. Proiectul de lege respectiv a fost avizat pozitiv în şedinţa de miercuri a Comisiei agricultură şi industrie alimentară.

În ceea ce priveşte gazele şi energia termică, Legea privind achiziţiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor şi serviciilor poştale se va aplica la activităţi precum punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportul sau distribuirea de gaze sau energie termică, alimentarea cu gaze sau energie termică a reţelelor.

În domeniul energiei electrice legea se va aplica pentru punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii, transportul sau distribuirea energiei electrice, alimentarea cu energie electrică.

De asemenea, sfera de aplicare a legii va include punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate furnizării unui serviciu public în legătură cu producerea, transportarea sau distribuţia de apă potabilă, precum şi alimentarea cu apă potabilă.

Un alt domeniu ţine de punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate furnizării unui serviciu public în domeniul transportului feroviar, prin sisteme automate, troleibuz, autobus sau pe cablu.

Totodată, noua lege se va aplica şi asupra activităţilor care ţin de punerea la dispoziţie a serviciilor poştale şi a altor servicii furnizate de o entitate care prestează şi servicii poştale.

Legea nu se va aplica asupra serviciilor de interes general fără caracter economic.

Proiectul de lege nu se aplică la contractele a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri: pentru contractele de achiziţie, inclusiv pentru contractele de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii – 800 de mii de lei; pentru contractele de lucrări – 2 mln. de lei; pentru contractele de achiziţii care au ca obiect servicii sociale – 1 mln. de lei.

Autorii proiectului menţionează că, în cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decât cele prevăzute de prezentul proiect de lege, se vor aplica normele internaţionale.

Similare
RECOMANDĂRI