Noi priorităţi ale programului „Valorificarea potenţialului migraţiei în Moldova”
Sursa foto:Finantare.ro Vizualizari:

Noi priorităţi ale programului „Valorificarea potenţialului migraţiei în Moldova”

Pentru următorii ani, programul „Valorificarea potenţialului migraţiei în Moldova”, implementat de către Agenţia Elveţienă pentru Dezvoltare şi Cooperare, prevede abordarea transversală a aspectelor de migraţiune care se vor regăsi pe componenta Dezvoltare economică, angajare în câmpul muncii şi Guvernare Locală.

Declaraţia a fost făcută de către Viorica Creţu, director adjunct al Agenţiei, la cea de-a III-a şedinţă a Consiliului Coordonator al Programului „Valorificarea potenţialului migraţiei în Moldova”, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al Biroului pentru Relaţii cu Diaspora (BRD), la şedinţă secretarul general al Guvernului, Lilia Palii, a vorbit despre prima fază programului, ce a permis realizarea a 54 proiecte ale diasporei. Totodată, a fost posibilă organizarea unui şir de evenimente şi instruiri în vederea consolidării capacităţilor diasporei de a se implica activ în dezvoltarea ţării. Potrivit Liliei Palii, prin intermediul componentei Dezvoltare economică, angajare în câmpul muncii şi Guvernare Locală, va fi aplicat instrumentul de descentralizare şi de utilizare al surselor externe a partenerilor de dezvoltare, ce va permite consolidarea capacităţilor în domeniul managementului financiar al unor proiecte internaţionale.

În cadrul şedinţei, Antonio Polosa, directorul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, şi Ghenadie Creţu, coordonator de programe OIM, la fel au făcut o retrospectivă a activităţilor realizate în faza I a proiectului,. Este vorba de editarea a trei numere ale revistei „Moldova de oriunde”, consolidarea capacităţilor de comunicare cu diaspora, cu studenţii de peste hotare şi susţinerea a 50 de iniţiative ale diasporei.

Programul „Valorificarea potenţialului migraţiei în Republica Moldova” a fost lansat în august 2015 pentru a consolida impactul pozitiv al fenomenului migraţiei asupra dezvoltării socio-economice a ţării prin fortificarea cadrului instituţional naţional şi local, implicarea sectorului privat, precum şi prin sporirea angajamentului din partea diasporei Republicii Moldova.

Consiliul de Coordonare este instituit în conformitate cu Memorandumul semnat între Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi SDC, pe 17 mai 2016. Consiliul monitorizează şi evaluează implementarea programului, eficienţa, eficacitatea şi impactul asistenţei acordate. Misiunea Consiliului este de a asigura buna coordonare şi sincronizare a activităţilor comune a celor trei proiecte din cadrul Programului printr-un schimb continuu de informaţii între Cancelaria de Stat, SDC, principalii parteneri de implementare a proiectelor, precum şi alţi actori responsabili implicaţi.
Similare