Ministerul Finanţelor şi Comisia Europeană au semnat un acord de finanţare în valoare de 9 milioane euro
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ministerul Finanţelor şi Comisia Europeană au semnat un acord de finanţare în valoare de 9 milioane euro

Ministerul Finanţelor şi Comisia Europeană au semnat Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană pentru realizarea proiectului „Facilitatea de sprijin a răspunsului sistemului de sănătate la situaţia de urgenţă COVID-19 şi realizarea reformelor conform Acordului de Asociere” în valoare de 9 milioane euro, asistenţă nerambursabilă.

Acordul este destinat acordării suportului Republicii Moldova pentru a răspunde crizei provocate de pandemia COVID-19, precum şi în implementarea reformelor asumate în cadrul  Acordului de Asociere UE-RM/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

Acordul de finanţare cuprinde 4 componente, după cum urmează:

1)     Consolidarea capacităţii sistemului de sănătate publică de a răspunde la situaţia de urgenţă COVID-19 (va include furnizarea de echipamente cheie pentru centrele şi laboratoarele de sănătate şi de asistenţă critică în managementul cazurilor, îmbunătăţirea capacităţilor laboratoarelor în supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor, etc.) - 5 milioane euro;

2)      Consolidarea capacităţii de supraveghere, guvernanţă corporativă şi managementul riscului în sectorul financiar - (va include un proiect Twinning a căruri beneficiari vor fi Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare) - 2 milioane euro;

3)     Consolidarea statului de drept, justiţie şi securitate (îmbunătăţirea transparenţei, responsabilităţii şi accesului la sistemul judiciar) - 1 milion euro;

4)      Consolidarea capacităţii şi sustenabilităţii mass-mediei locale (consolidarea independenţei şi capacităţii mijloacelor de comunicare locale de a produce conţinut de înaltă calitate) - 1 milion euro.

Acordul în cauză face parte din Programul Anual de Acţiuni 2020 al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, finanţat în baza Instrumentului European de Vecinătate.

Beneficiarii Acordului de finanţare sunt: ministerele de resort (Ministerul Sănatăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Finanţelor), alte instituţii publice (incl.  Banca Naţională, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Procuratura Generală, Institutul Naţional al Justiţiei, etc.), dar şi reprezentanţii societăţii civile şi ai mass-mediei locale.

Acţiunile ce urmează a fi finanţate în cadrul Acordului vor derula în perioada 2020- 2026 şi vor fi implementate prin management direct şi indirect, conform prevederilor Acordului de Finanţare.
Similare
RECOMANDĂRI