Ministerul Finanţelor cere opinii şi propuneri referitor la Regulamentul după care urmează să fie ales un director la Vamă
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ministerul Finanţelor cere opinii şi propuneri referitor la Regulamentul după care urmează să fie ales un director la Vamă

După experienţa ultimelor concursuri publice în urma cărora s-au ales şefi de instituţii, Ministerul Finanţelor supune consultărilor publice Regulamentul după care urmează a fi organizat concursul privind alegerea directorului general al Serviciului Vamal. Despre aceasta a anunţat ministrul Natalia Gavriliţa.

„Câteva concursuri publice recente au generat multe nemulţumiri în societate, inclusiv pentru mine. După aceste concursuri, au devenit clare riscurile asociate unor astfel de opţiuni de identificare a candidaţilor: prezenţa în comisie a unor persoane cu interes politic pronunţat, evaluarea competenţelor ignorând alte calităţi umane, precum integritatea, lipsa unor persoane bine pregătite şi oneste care să-şi dorească să participe în concurs. Conştientizând toate aceste riscuri, mi-am propus să organizez concursul pentru directorul Serviciului Vamal astfel încât să evit toate problemele enumerate”, spune ministrul. 

În acest sens, Ministerul a publicat Regulamentul şi solicită şi aşteaptă propuneri pentru îmbunătăţirea regulamentului la adresa de  email [email protected] până vineri, 23 august, la ora 10:00, cu subiectul 'Propunere - Regulament Concurs Serviciul Vamal'.

„În special, vom aprecia propunerile ce ţin de asigurarea integrităţii candidaţilor admişi la etapele următoare ale concursului. Serviciul Vamal are nevoie de o reformare majoră pentru a elimina scheme, a funcţiona transparent şi eficient şi a facilita fluxurile economice internaţionale. Vă rugăm să ne ajutaţi să facem un regulament şi un concurs care să împiedice venirea în fruntea Serviciului Vamal a unei persoane nepotrivite pentru curaţarea sistemului. Accentuez: nu căutăm pe cineva care să cunoască regulamente pe de rost, ci o persoană integră şi un manager performant”, spune ministrul.

 

Responsabilităţile directorului Serviciului Vamal sunt:  

 • Elaborarea şi implementarea unui program complex de dezvoltare instituţională, cu accent pe transparenţa, integritatea şi eficienţa proceselor în cadrul Serviciului Vamal. 
 • Asigurarea implementării politicilor statului în domeniul de responsabilitate a Serviciul Vamal. 
 • Asigurarea managementului operaţional al Serviciului Vamal. 
 • Dezvoltarea capacităţii umane a Serviciului Vamal.
 • Asigurarea eticii de lucru şi integrităţii în cadrul instituţiei. 
 • Asigurarea dialogului şi cooperării cu alte instituţii naţionale şi internaţionale. 
 • Reprezentarea instituţiei în cadrul organizaţiilor naţionale, regionale şi internaţionale. 
 • Raportarea în faţa societăţii, mediului de afaceri şi Guvernului cu privire la activitatea instituţiei. 
 • Promovarea viziunii şi misiunii instituţiei. 

Criteriile de selecţie a celui mai potrivit candidat pentru funcţia de director al Serviciului Vamal sunt:

 • Nivel înalt de etică de lucru şi integritate.
 • Abilităţi manageriale în organizaţii complexe. 
 • Abilităţi de elaborare şi executare a unei strategii de reformare.
 • Abilităţi de lider pentru procese de schimbare. 
 • Abilităţi de comunicare interpersonală. 
 • Abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională la nivel profesional, cel puţin B2.

Găsiţi regulamentul aici.

Similare
RECOMANDĂRI