Ministerul Economiei va asigura continuitatea acţiunilor de promovare a economiei verzi
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Ministerul Economiei va asigura continuitatea acţiunilor de promovare a economiei verzi

Grupul de lucru interministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi a economiei verzi s-a convocat într-o şedinţă ordinară de lucru pentru a discuta rezultatele activităţilor desfăşurate în prima jumătate a anului curent, în cadrul proiectului EU4Environment în Republica Moldova, dar şi agenda de acţiuni pentru anul 2022.

Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a apreciat rezultatele obţinute de Grupul de lucru în promovarea economiei verzi în R. Moldova în decursul celor şase luni de activitate, accentuând că realizarea acţiunilor proiectului EU4Environment vin să complementeze eforturile Guvernului de aliniere la obiectivele de mediu, ecologizarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a sectoarelor economice, utilizarea mai eficientă a resurselor şi modernizarea proceselor de producţie, relatează Moldpres.

În context, ministrul Gaibu s-a referit la priorităţile ce ţin de obiectivele Grupului de lucru interministerial, subliniind că acestea se regăsesc în Planul de acţiuni al Guvernului pentru 2021-2022, dar şi în Strategia Naţională de Dezvoltare ”Moldova 2030”. 

”Revitalizarea economiei este un obiectiv naţional, iar integrarea continuă a cerinţelor de mediu poate aduce o valoare adăugată în toate sectoarele economiei naţionale. Ministerul Economiei va asigura continuitatea acţiunilor precedente şi va contribui activ la promovarea abordărilor ecologice în cadrul Parcurilor Industriale şi Zonelor Economice Libere, la eficientizarea resurselor şi modernizarea proceselor de producţie”, a declarat Sergiu Gaibu. 

Proiectul regional „European Union for Environment” are scopul de a acorda asistenţă ţărilor Parteneriatului Estic: Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia şi Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătăţirea calităţii mediului şi bunăstării populaţiei şi stimularea creşterii economice. Proiectul este implementat în perioada 2019-2022 şi are un buget total de circa 20 milioane de euro pentru şase ţări şi cinci instituţii de implementare – OECD, UNECE, UN Environment, UNIDO şi Banca Mondială.

Similare
RECOMANDĂRI