Managerii întreprinderilor de stat şi municipale văd corupţia drept cea mai mică problemă cu care se confruntă
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Managerii întreprinderilor de stat şi municipale văd corupţia drept cea mai mică problemă cu care se confruntă

Fraudă şi corupţie, deturnarea de active (patrimoniu), manipularea procedurilor de achiziţii, depăşirea atribuţiilor/abuzul în serviciu a factorilor de decizie, manipularea intenţionată a rapoartelor financiare/ falsul în acte contabile, traficul de influenţă, luarea/darea de mită şi nedeclararea conflictului de interese. Aceste riscuri au fost identificate în cadrul unei evaluări activităţii întreprinderilor de stat şi municipale, prezentate astăzi în cadrul audierilor publice organizate de Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică.

Informaţiile, oferite în cadrul şedinţei Comisiei, s-au referit la monitorizarea şi evaluarea integrităţii instituţionale a Primăriei mun. Chişinău, întreprinderilor de stat şi municipale. 

S-a constatat că majoritatea întreprinderilor nu dispun de politici interne anticorupţie sau coduri de conduită. De asemenea, lipsesc mecanismele reale de denunţare a manifestărilor de corupţie. În viziunea managerilor, fenomenul corupţiei reprezintă cea mai mică problemă cu care se confruntă entitatea.

În circa 85% din întreprinderile fondate de administraţia publică locală nu există reglementări cu privire la interdicţia utilizării în scopuri private a bunurilor întreprinderii. Totodată, se constată riscul manipulării procesului de achiziţii, generat de lipsa procedurilor stabilite şi a controlului din partea fondatorului. Circa 85% din întreprinderi nu deţin un astfel de act administrativ, iar peste 80% nu au creat grupuri de lucru pentru achiziţii.

Potrivit concluziilor CNA, activitatea entităţilor publice de drept privat nu este suficient de transparentă. Mai mult de 1/3 din întreprinderile fondate de autorităţile locale nu au pagini web pentru a realiza transparenţa decizională. 

În vederea înlăturării factorilor ce generează riscuri de corupţie, CNA a formulat o serie de recomandări.

Deputaţii au adresat întrebări şi au formulat sugestii pentru reprezentanţii autorităţilor prezente la audieri. 

”Lucrurile trebuie îmbunătăţite radical în acest domeniu şi într-o perioadă scurtă de aceea vom expedia tuturor instituţiilor decizia Comisiei pentru a stabili un grafic de îmbunătăţire a lucrurilor”, a declarat Preşedintele Comisiei, Eugen Carpov.

Atribuţia de evaluare a integrităţii instituţionale şi monitorizarea implementării planurilor de integritate de către entităţile evaluate revine CNA urmare a modificărilor aprobate de Parlament la Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie şi la Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Similare
RECOMANDĂRI