Sursa foto:privesc.eu Vizualizari:

VIDEO. UPDATE. CC a declarat neconstituţional decretul Maiei Sandu privind desemnarea repetată a Nataliei Gavriliţa pentru funcţia de premier

UPDATE. Curtea Constituţională a declarat neconstituţional decretul Maiei Sandu privind desemnarea repetată a Nataliei Gavriliţa pentru funcţia de premier.

Curtea Constituţională a admis parţial sesizarea deputaţilor PSRM. 

Curtea a statuat că pentru a fi respectat articolul 98 alin. (1) din Constituţie, fracţiunile parlamentare şi Preşedintele Republicii Moldova trebuie să recurgă la noi consultări. 


Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea în partea care se referă la solicitarea autorilor sesizării de a aprecia dacă prin refuzul desemnării dnei Mariana Durleşteanu în calitate de candidat propus de majoritatea parlamentară pentru funcţia de Prim-ministru Preşedintele Republicii Moldova a săvârşit o faptă gravă în sensul articolului 89 alin. (1) din Constituţie. 

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Similare
RECOMANDĂRI