Lista condiţiilor impuse de UE pentru deblocarea finanţării Republicii Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Lista condiţiilor impuse de UE pentru deblocarea finanţării Republicii Moldova

Republica Moldova a solicitat asistenţă macro-financiară din partea Uniunii Europene în august 2015 şi a reiterat această solicitare în martie 2016. La 13 septembrie curent, Parlamentul European şi Consiliul UE au hotărât să acorde Moldovei un împrumut în valoare de maximum 60 milioane EUR cu un termen maxim de scadenţă medie de cincisprezece ani şi un grant în valoare de până la 40 de milioane de euro.

Alocarea fiecărei tranşe este condiţionată de o listă cu criterii exacte pe care guvernarea de la Chişinău trebuie să le îndeplinească, scrie Ziarul de Gardă.

GUVERNAREA SECTORULUI PUBLIC

  • implementarea noii strategii de reformă a administraţiei publice, pentru a raţionaliza administraţia publică centrală;
  • asigurarea funcţionării eficiente a Agenţiei Naţionale de Soluţionare a Contestaţiilor;
  • adoptarea Legii privind întreprinderile de stat şi municipale în scopul sporirii transparenţei şi responsabilităţii întreprinderilro de stat. Noua lege va introduce audituri legale a situaţiilor financiare anuale cu obligativitatea publicării rapoartele de audit şi situaţiilor financiare pe paginile electronice ale întreprinderilor de stat şi a Agenţiei Proprietăţii Publice;
  • adoptarea unei noi lege a Curţii de Conturi şi crearea în Parlament a unei funcţii a Comitetului Conturilor Publice care să fie responsabilă de desfăşurarea audierilor publice ale rapoartelor individuale de audit ale Curţii de Conturi;

 

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI ŞI A SPĂLĂRII BANILOR

  • adoptarea Legii privind prevenirea spălării banilor şi de combatere a finanţării terorismului;
  • selectarea de către Consiliul de Integritate, într-un mod transparent, bazat pe merit şi competitivitate, a preşedintelui şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI);
  • asigurarea de către Parlament a funcţionării eficiente a Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, prin alocarea suficientă de personal şi resurse bugetare.

 

REFORMELE SECTORULUI ENERGETIC

  • adoptarea unei noi Legi cu privire la energetică, în vederea consolidării cadrului de guvernanţă şi de reglementare a sectorului energetic, inclusiv a independenţei Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi abordării recomandărilor revizuirii ANRE realizate de Secretariatul Comunităţii Energetice;

 

CLIMATUL DE AFACERI ŞI IMPLEMENTAREA DCFTA

  • implementarea măsurilor de către guvern pentru a reduce sarcina administrativă de a începe şi de a opera o afacere. Ministerul Economiei şi Infrastructurii va revizui întregul nomenclator al permiselor şi licenţelor necesare şi va reduce numărul acestora.
  • Adoptarea de către Parlament a noii legi privind Serviciului Vamal, care va asigura standarde înalte de integritate şi bunele practici.
Similare