La Chişinău a fost organizată pentru prima dată Gala Premiilor Pria Farmers Day
Sursa foto:madrm.gov.md Vizualizari:

La Chişinău a fost organizată pentru prima dată Gala Premiilor Pria Farmers Day

Agricultorii din Republica Moldova, membrii ai asociaţiilor de profil,  care în anul curent au înregistrat rezultate remarcabile în sectorul agricol, au fost premiaţi în cadrul unui eveniment organizat în premieră la Chişinău - Gala Premiilor Pria Farmers Day. Ceremonia de premiere a producătorilor agricoli a fost organizată de PRIAevents din România, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) din Republica Moldova, în contextul Zilei Naţionale a Agricultorilor, marcată anual la sfârşitul lunii noiembrie.

Evenimentul a reprezentat o platformă de discuţii, în care s-au analizat provocările actuale din sectorul agricol, oportunităţile de diversificare a activităţii fermierilor prin prisma digitalizării agriculturii, a fost realizat schimbul de bune practici, precum şi s-a evaluat bilanţul anului 2020, inclusiv, resursele necesare pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor agricole.

În discursul inaugural, Secretarul de Stat al MADRM, Tatiana Nistorică, a apreciat eforturile şi progresele fermierilor moldoveni şi i-a felicitat pentru munca asiduă în domeniu.

„Evenimentul de astăzi este unul inedit şi reprezintă o platformă excelentă de celebrare a realizărilor fermierilor, care investesc muncă, timp, cunoştinţe şi capital la dezvoltarea agriculturii autohtone. Indubitabil, activitatea fermierilor este de o importanţă majoră pentru ţara noastră, întrucât sectorul agroindustrial este o verigă valoroasă pentru economia naţională.  Vă adresez, din numele întregului popor - profundă mulţumire, respect şi recunoştinţă pentru munca asiduă, depusă în activitatea agricolă,  pentru devotamentul, responsabilitatea şi efortul zilnic, întru dezvoltarea acestui segment extrem de vulnerabil. Vă asigur că, MADRM este un partener de încredere în dezvoltarea sectorului agricol precum şi în valorificarea eficientă a fondurilor naţionale orientate spre creşterea competitivităţii sectorului agricol, promovării agriculturii durabile şi dezvoltării rurale, îmbunătăţirii capacităţilor în gestionarea resurselor naturale şi managementului dezastrelor naturale”, a declarat Secretarul de Stat.

Totodată, Tatiana Nistorică a reliefat politicile şi acţiunile întreprinse de Guvern pentru a oferi sprijin producătorilor agricoli, precum şi priorităţile instituţiilor de resort în vederea recuperării economice: „În anul curent au fost operate modificări în elaborarea şi promovarea politicilor la nivel naţional. Totuşi, măsurile şi politicile echilibrate, pentru sprijinirea producătorilor agricoli, întreprinse de Guvern cu suportul partenerilor de dezvoltare şi a donatorilor, au contribuit la redresarea situaţiei existente, prin oferirea unui şir de facilităţi fiscale şi subvenţii. În acest sens, printre activităţile întreprinse de Guvern direcţionate spre susţinerea producătorilor agricoli a fost adoptată Legea privind asigurarea subvenţionată în agricultură, au fost alocate 324 mln lei destinate compensării parţiale a pierderilor provocate de calamităţile naturale, a fost elaborat un Plan de acţiuni complex orientat spre diminuarea poatenţialelor riscuri în domeniul agricol.  Totodată, cetăţenii migranţi au fost incluşi în lista persoanelor eligibile pentru subvenţii din partea statului pentru investiţii în sectorul agricol, precum şi  pentru proiecte start-up. Mai mult decât atât, a fost sesizată comunitatea internaţională a donatorilor, care şi-a adus o contribuţie tehnico-financiară considerabilă pe acest segment. În prezent, priorităţile MADRM referitor la recuperarea economică sunt orientate spre păstrarea funcţionalităţii lanţurilor valorice alimentare, spre sporirea productivităţii şi investiţiilor în sistemele alimentare durabile, oferirea suportului financiar fermierilor, asigurarea cu furaje a sectorului zootehnic etc.”

Evenimentul desfăşurat în format on-line, a fost conceput în scopul de a celebra realizările remarcabile ale fermierilor care contribuie la dezvoltarea şi sporirea productivităţii muncii în agricultura ţării noastre şi a reunit fermieri din Republica Moldova şi din România, reprezentanţi ai instituţiilor de resort şi companiilor conexe.

Similare
RECOMANDĂRI