Interdicţiile utilizării unor produse din plastic. Ce probleme invocă antreprenorii din Republica Moldova
Vizualizari:

Interdicţiile utilizării unor produse din plastic. Ce probleme invocă antreprenorii din Republica Moldova

Începând cu 1 ianuarie, comercializarea pungilor din plastic foarte subţire, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, cu excepţia celor care sunt utilizate ca ambalaj, şi utilizarea/comercializarea farfuriilor, paharelor, altor accesorii ale serviciilor de masă şi beţişoarelor, de unică folosinţă, fabricate din plastic, cu excepţia celor biodegradabile, este interzisă.

Sintagma ”alte accesorii ale serviciilor de masă” din textul Legii Comerţului interior, care reglementează interdicţia, ar fi generat incertitudini în rândul comercianţilor şi inspectorilor, potrivit unui comunicat al Consiliului Economic, scrie Bizlaw.

În cadrul unei întruniri, reprezentanţii comunităţii de afaceri, care sunt obligaţi să implementeze noile prevederi, dar şi reprezentanţii autorităţilor de stat, care sunt datori să verifice modul în care se execută legea, au discutat despre ce produse se consideră ”accesorii a serviciilor de masă”: capacele pentru ceştile de ceai şi cafea, caserolele etc.

Totodată, cu privire la interzicerea utilizării/comercializării pungilor din plastic, a fost abordată problema pungilor de plastic pentru gunoi. Utilizarea acestora nu a fost interzisă nici în UE, pentru că în prezent nu există o soluţie ecologică care să înlocuiască pungile din plastic pentru gunoi, au menţionat participanţii la dezbateri.

Comercianţii, furnizorii şi inspectorii au neclarităţi cu privire la mărfurile ce cad sub incidenţa prohibiţiilor de utilizare şi comercializare. Mai exact, nu este clar dacă pot sau nu fi utilizate pungile în care sunt ambalate produsele de pe raft, pelicula transparentă în rulouri, pungile pentru copt, pungile pentru gheaţă etc.

Alexandra Popa de la Asociaţia Businessului European, a subliniat în cadrul dezbaterilor că în UE se întreprind măsuri de reducere a utilizării plasticului. Doar că aceste măsuri se introduc gradual, treptat pentru ca şi economia, şi consumatorii să se adapteze la noile reguli.

Reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei, Ion Mateescu, a menţionat că regulile aplicabile în Moldova din 1 ianuarie 2021, într-adevăr sunt mai dure de cât cele existente la moment din UE. Potrivit lui Mateescu, în cel mai apropiat timp, pentru a face claritate, autorităţile publice de resort vor elabora o listă exhaustivă a produselor care cad sub incidenţa restricţiilor prevăzute de art. 201 alin. 4 din Legea Comerţului interior.

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Vasile Vulpe, a declarat că această listă va fi de mare ajutor, şi trebuie să fie elaborată de specialişti şi experţi în domeniu, ţinând cont de practica internaţională.

Totodată, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Svetlana Bolocan, a menţionat la rândul său că Ministerul a propus deja Parlamentului o listă elaborată  în baza Directivei 904 a UE din 2019.

Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Mariana Grama, a menţionat că, de la începutul anului inspectorii au întocmit 78 de procese verbale pe marginea încălcărilor din partea comercianţilor  în ceea ce ţine comercializarea mărfurilor expres menţionate în art. 201 alin. 4 din legea vizată. Între timp, potrivit lui Grama, a fost creat un grup de lucru interinstituţional, scopul căruia este examinarea situaţiei create şi elaborarea soluţiilor.

În cadrul dezbaterilor, comunitatea de afaceri a salutat acţiunile statului în ceea ce ţine de diminuarea utilizării plasticului în Moldova. În acelaşi timp, participanţii la discuţii au agreat că mediul privat va prezenta în atenţia autorităţilor un document de poziţie în care se vor prezenta normele incerte în aplicarea prevederilor legale discutate, dar şi propuneri de soluţii pentru depăşirea situaţiei create.

Similare
RECOMANDĂRI