În Republica Moldova vor fi instituite fonduri de pensii facultative
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

În Republica Moldova vor fi instituite fonduri de pensii facultative

În Republica Moldova vor fi instituite fonduri de pensii facultative. Deputaţii au aprobat, în prima lectură, proiectul de lege privind fondurile de pensii facultative, elaborat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF).

Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind constituirea şi funcţionarea fondurilor de pensii facultative pe baza economiilor capitalizate individuale, stabileşte cerinţele faţă de organizarea, licenţierea şi activităţile desfăşurate de administratori, norme privind depozitarii fondurilor de pensii facultative, precum şi competenţele de supraveghere a acestor entităţi de către CNPF. Noua lege va substitui Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii, adoptată în  1999 şi care, potrivit aprecierilor, nu este funcţională.

Spre deosebire de vechea lege,  sistemul pensiilor facultative nu limitează participarea persoanelor în funcţie de mărimea contribuţiei sau de statut de persoană juridică.

Sistemul facultativ de fonduri de pensii se va forma pe baza contribuţiilor voluntare ale salariaţilor şi/sau angajatorilor. Fiecare participant decide fondul de pensii la care contribuie, precum şi mărimea contribuţiei, încheind în acest sens un act individual de aderare la fond. În cazul creării unui fond ocupaţional — angajatorul propune propriilor salariaţi un plan de pensii facultative, achitând contribuţiile. Contribuţia poate fi divizată între salariat şi angajator. Astfel, pentru angajatori, pensia facultativă poate reprezenta un instrument eficient de motivare a salariaţilor şi de management al resurselor umane, consideră autorii proiectului.

Administrarea activelor fondurilor de pensii facultative va putea fi efectuată de o societate de pensii sau de către o entitate reglementată din sectorul financiar (bancă, societate de administrare fiduciară a investiţiilor, asigurător/reasigurator) ori de către sucursalele persoanelor juridice autorizate pentru activităţile de administrare a fondurilor de pensii din în alte state, înfiinţate în Republica Moldova şi licenţiate.

De asemenea, proiectul de lege prevede constituirea Fondului de garantare a contribuţiilor în sistemul de pensii facultative reglementat şi gestionat de CNPF, care va avea menirea să compenseze pierderile participanţilor şi beneficiarilor fondurilor de pensii facultative în cazul imposibilităţii asigurării lor de către administratorii de fonduri de pensii. În scopul detalierii modului de constituire, de contribuire şi de utilizare a Fondului respectiv, va fi elaborată o lege specială

Proiectul de lege a fost elaborat ca o măsură de dezvoltare a investitorilor instituţionali şi transpune prevederile Directivelor UE.  

Similare
RECOMANDĂRI