În Republica Moldova va fi creat Colegiul Medicilor Veterinari
Sursa foto:madrm.gov.md Vizualizari:

În Republica Moldova va fi creat Colegiul Medicilor Veterinari

Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectură finală proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar. Documentul prevede crearea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari şi instituirea pe 15 mai a Zilei profesionale a medicului veterinar din Republica Moldova.

Potrivit Legii, domeniul de activitate al medicului veterinar include medicina veterinară privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, siguranţa produselor alimentare de origine animală, diagnosticul de laborator veterinar, supravegherea salubrităţii hranei pentru animale.

Actul legislativ nominalizat reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar de liberă practică, stabileşte bazele juridice, condiţiile organizatorice şi formele de exercitare a profesiei de medic veterinar, cerinţele faţă de persoana care doreşte să practice profesia de medic veterinar, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile generale în cazul exercitării acestei profesii, criteriile pentru obţinerea gradelor profesionale în domeniile de activitate, precum şi formarea profesională continuă a medicilor veterinari în diferite profiluri profesionale, eliberarea certificatelor care confirmă gradul profesional de medic veterinar.

Totodată, Legea prevede elaborarea şi aprobarea Statutului medicului veterinar, a Codului de Deontologie, inclusiv a măsurilor de răspundere disciplinară a medicilor veterinari.

Cu referire la constituirea Colegiului Medicilor Veterinari, Secretarul de Stat, Tatiana Nistorică, a precizat că,  organizaţia va influenţa pozitiv activităţile sanitar veterinare, va responsabiliza şi va încuraja practicarea profesiei de medic veterinar, inclusiv a medicilor veterinari de liberă practică.

„Aprobarea proiectul de lege este un succes inedit. Crearea Colegiului Medicilor Veterinari va conduce la creşterea nivelului de cunoştinţe şi profesionalism al medicilor veterinari, stabilirea unei armonii şi instituirea unei transparenţe în activitatea medicilor veterinari şi la realizarea eficientă şi corectă a obiectivelor trasate pentru serviciul sanitar veterinar, inclusiv, siguranţa alimentelor, sănătatea animalelor, sănătatea publică, precum şi protecţia mediului ambiant. Elaborarea Statutului şi Codului de Deontologie a medicului veterinar, le va apără drepturile şi interesele medicilor şi va reprezenta profesia în raport cu autorităţile publice naţionale, organizaţiile internaţionale şi mediul de afaceri, etc”, a subliniat Secretarul de Stat, Tatiana Nistorică.

Colegiul Medicilor Veterinari va reprezenta o organizaţie profesională autonomă, apolitică şi nonprofit, din care vor face parte, obligatoriu, toţi medicii veterinari din Republica Moldova.

  

Similare
RECOMANDĂRI