Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 9.000 de euro unui cetăţean al Republicii Moldova pentru ca acesta să-şi retragă cererea de la CEDO
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 9.000 de euro unui cetăţean al Republicii Moldova pentru ca acesta să-şi retragă cererea de la CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat decizia în cauza Creţu v. Republica Moldova. În speţă, reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolului 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referindu-se la aplicarea relelor tratamente în timpul reţinerii sale de către colaboratorii de poliţie.

Guvernul şi reclamantul au încheiat un acord de reglementare amiabilă a cauzei, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să-i achite suma de 9.000 de euro pentru orice prejudiciu, inclusiv costuri şi cheltuieli, în schimbul retragerii de către reclamant a tuturor pretenţiilor înaintate faţă de Republica Moldova în cauza dată, scrie bizlaw.md.

Considerând că acordul de reglementare amiabilă este bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi Protocoalele sale, precum şi în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenţie.

Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcţia agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei.

Similare
RECOMANDĂRI