Guvernul a instituit un grup de lucru pentru programe finanţate de UE
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Guvernul a instituit un grup de lucru pentru programe finanţate de UE

Guvernul de la Chişinău a aprobat decizia cu privire la instituirea Grupului naţional de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională, finanţate de Uniunea Europeană.

Potrivit Moldpres, grupul va fi constituit din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Cancelariei de Stat, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, agenţiilor de dezvoltare regionale, Instituţia Publică (I.P.) „Consiliul de supraveghere publică a auditului”, I.P. „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă”, precum şi din reprezentanţi delegaţi în calitate de observatori de către Curtea de Conturi şi Centrul Naţional Anticorupţie.

Autorităţile vizate vor desemna, în termen de 15 zile, membrii Grupului naţional de lucru şi supleanţii acestora şi vor informa Ministerul Finanţelor despre persoanele desemnate. Nominalizarea reprezentanţilor în Grupul naţional de lucru se va face prin demers oficial către Ministerul Finanţelor.

Grupul naţional de lucru va contribui la asigurarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională în ceea ce priveşte managementul, auditul, controlul, recuperarea fondurilor Uniunii Europene obţinute/utilizate cu iregularităţi, prin fraude sau corupţie, precum şi la prevenirea şi combaterea acestor fenomene; va participa la examinarea conţinutului documentelor de programare din cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională şi va prezenta propuneri la acestea.

De asemenea, grupul va examina recomandările şi solicitările structurilor de management ale Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională în vederea asigurării implementării acestora; va înainta propuneri privind ajustarea cadrului normativ şi instituţional naţional la cerinţele Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională şi implementarea acestora în Republica Moldova; va exercita alte atribuţii conform necesităţilor de coordonare a Programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională.

Similare
RECOMANDĂRI