Guvernul a aprobat Regulamentul de acordare a compensaţiilor pentru acoperirea parţială a prejudiciilor din sectorul agricol
Sursa foto:Agrobiznes Vizualizari:

Guvernul a aprobat Regulamentul de acordare a compensaţiilor pentru acoperirea parţială a prejudiciilor din sectorul agricol

Cabinetul de miniştri a aprobat, astăzi, în şedinţă de Guvern, Regulamentul de acordare a compensaţiilor pentru a acoperi parţial prejudiciile din sectorul agricol cauzate de calamităţile naturale.

Regulamentul stabileşte modalitatea de recepţionare şi examinare a dosarelor, inclusiv stabilirea şi acordarea compensaţiilor din Bugetul de Stat prin intermediul AIPA.

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Ion PERJU, a vorbit în cadrul şedinţei despre scopul proiectului de document.

„Lipsa de precipitaţii în perioada de toamnă-iarnă şi primăvară timpurie au provocat daune considerabile producătorilor agricoli din ţară. Comisiile teritoriale au inspectat suprafaţa afectată de aceste calamităţi, constatând că aceasta constituie peste 250 mii ha de culturi agricole. Prezentul proiect are scopul de a reglementa procesul de acordare a suportului financiar de stat în sumă de 100 milioane  lei, din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, pentru compensarea parţială a pierderilor, suferite de producătorii agricoli, ca urmare a înregistrării secetei (la culturile cerealiere de toamnă) şi căderilor de grindină (la culturile horticole). Compensaţia va fi acordată pentru câmpurile de culturi cerealiere din prima grupă, afectate de secetă, în măsură de 60% şi mai mult, precum şi pentru culturile horticole, afectate de grindină, în măsură de 60% şi mai mult. Acest ajutor va oferi posibilitate producătorilor agricoli să-şi compenseze parţial cheltuielile generate la întreprinderi”, a menţionat Ion PERJU.

Solicitanţii vor trebui să depună dosarele de solicitare a compensaţiei la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea.

Dosarul de acordare a compensaţiei va conţine următoarele documente obligatorii:

a) cererea de acordare a compensaţiei;

b) declaraţia, pe propria răspundere, privind completitudinea dosarului şi veridicitatea informaţiei înscrise în documentele prezentate;

c) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau a certificatului de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti;

d) copia extrasului din Registrul bunurilor imobile sau din Registrul contractelor de arendă;

e) copia Actului de constatare a pagubelor pentru recolta anului 2020, cauzate de secetă sau grindină;

f) copia primelor 8 file din Paşaportul Proiectului de înfiinţare a plantaţiei horticole sau copia schiţei de proiect în cazul plantaţiilor de arbuşti fructiferi şi căpşun.

g) copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de către banca comercială;

h) copia Actului de înfiinţare a plantaţiei perene, întocmit conform legislaţiei.

 

Termenul limită de depunere a dosarului este 18 septembrie 2020.

Similare
RECOMANDĂRI