Focar de pestă porcină la Rezina! Virusul a fost depistat la un mistreţ omorât într-un accident rutier
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Focar de pestă porcină la Rezina! Virusul a fost depistat la un mistreţ omorât într-un accident rutier

În zona păudurii Tahnăuţi a fost depistată pesta porcină la cadavrul unui mistreţ omorât într-un accident rutier. Drept urmare, a fost aprobat un plan complex de măsuri de şi profilaxie a Pestei Porcine Africane la mistreţi, aprobat în cadrul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale Rezina, convocată de urgenţă.

Planul include acţiunile ce urmează a fi întreprinse, termenul îndeplinirii, responsabili de îndeplinire (DRSA Rezina , IP Rezina,SSE,APL, biroul vamal-PVIC Rezina-pod, Inspecţia Ecologică, Ocolul Silvic, Asociaţia Vînătorilor şi Pescarilor).

Astfel, Pădurea din Ţahnăuţi, cantoanele 6,7,8 au fost declarate zonă infectată, iar teritoriul primăriilor satelor Ţareuca, Sîrcova, Gordineşti, Cinişeuţi, Echimăuţi, - zonă de risc.

Colaboratorii DRSA Rezina, ai Ocolului Silvic, membrii Asociaţiei Vînătorilor şi Pescarilor, reprezentanţi ai Inspecţiei Ecologice, ai IP Rezina, carabinieri, - în total aproximativ 150 persoane au verificat  pădurea Ţahnăuţi, cantoanele 6, 7 ,8 cu o suprafaţă de 1050 ha, dacă nu sunt prezente cadavre de mistreţ, animale bolnave în stare de agonie, precum şi mistreţi. În rezultatul acestei acţiuni nu au fost depistate cadavre de mistreţ, animale bolnave în stare de agonie sau animale în mişcare.

 S-a instalat panou de avertizare în zona infectată a pădurii din Ţahnăuţi.  În zona de risc, pe teritoriul primăriilor Ţareuca, Sîrcova, Gordineşti, Cinişeuţi,Echimăuţi se efectuiază cartografierea porcinelor.

Colaboratorii DRSA Rezina inspectează câmpurile de porumb adiacente zonei împădurite.

Similare
RECOMANDĂRI