DOC. Starea de urgenţă în sănătate publică a fost prelungită până pe 31 iulie. Restricţiile care rămân în vigoare
Vizualizari:

DOC. Starea de urgenţă în sănătate publică a fost prelungită până pe 31 iulie. Restricţiile care rămân în vigoare

Membrii Comisiei Naţionale Extraordinare pentru Sănătate Publică au decis prelungirea stării de urgenţă în sănătate publică până pe 31 iulie 2020. Reieşind din riscul iminent pentru sănătatea publică, se menţin, în aproape toate domeniile, prevederile şi restricţiile de până acum.

Rămâne în vigoare respectarea strictă a măsurilor de control şi combatere a infecţiei COVID-19 pe întreg teritoriul ţării, în mod special în incinta instituţiilor medico-sanitare, în transport şi în unităţile comerciale.

 1.  respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
 2.  respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
 3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
 4.  respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv;
 5. respectarea măsurilor impuse de autorităţi de către persoanele fizice şi juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină;
 6.  monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
 7.  purtarea măştilor în transportul public, spaţiile comerciale şi spaţii publice închise, în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

De asemenea, cetăţenii care intră în R. Moldova vor fi obligaţi, în continuare să  respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, unele excepţii (în cazul în care nu prezintă simptome:
 1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 2.  persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 3.  elevii/studenţii, înmatriculaţi în unităţile/instituţiile de învăţământ de peste hotarele ţării noastre, care au de susţinut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învăţământ gimnazial/liceal/învăţământ superior;
 4.  persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;
 5.  lucrătorii transfrontalieri;
 6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 7.  persoane în tranzit.
De altfel rămân în vigoare următoarele restricţii:

- Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
 
- Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică.
 
Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive,  parcuri de distracţii şi zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicţie în funcţie de situaţia epidemiologică. 

- Se restricţionează până la data de 1 august 2020 activitatea cluburilor de noapte.

- Se interzice pînă la data de 1 august 2020 organizarea ceremoniilor (nunţi, cumetrii, omagieri, mese de pomenire) în orice instituţie, indiferent de statut public sau privat

Totuşi, decizia mai vrevede şi:

- Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie. 
 
- Reluarea antrenamentelor/competiţiilor sportive desfăşurate în aer liber de către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării, cu număr limitat de spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a instrucţiunilor aprobatede Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării.
 
- Reluarea activităţilor sălilor de sport, bazine, săli de fitness cu vestiare, baie, piscine, cu respectarea măsurilor de sănătate publică.
 

 

Toate deciziile adoptate de CNESP la şedinţa de azi sunt cuprinse în Hotărârea nr. 20, care poate fi găsită aici.

Similare
RECOMANDĂRI