Discuţii la Serviciul Vamal, despre monopolul asupra exportului de nuci
Sursa foto:customs.gov.md Vizualizari:

Discuţii la Serviciul Vamal, despre monopolul asupra exportului de nuci

Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a convocat o şedinţă privind monopolul asupra exportului de nuci, cu participarea Înaltului Consilier UE în domeniul vamal şi fiscal, Rosario de Blasio şi responsabililor din cadrul Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Serviciului Fiscal de Stat şi altor autorităţi naţionale de resort.

Potrivit unui comunicat de presă, Serviciul Vamal şi-a reiterat angajamentele asumate în promovarea şi susţinerea exporturilor de mărfuri din Republica Moldova, remarcând impactul puternic al acestora asupra creării locurilor de muncă, creşterii economice şi dezvoltării sustenabile a ţării.

La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţi ai Asociaţiei exportatorilor de nuci şi Asociaţiei producătorilor de nuci, dar şi mai mulţi agenţi economici, cărora li s-au comunicat soluţiile identificate de Serviciul Vamal pentru depăşirea anumitor provocări cu care se confruntă antreprenorii în procesul operaţiunilor de export al nucilor. Propunerile instituţiei, convenite de comun acord cu reprezentanţii mediului de afaceri prezenţi, urmează a fi înaintate Comisiei interguvernamentale „pentru analiza monopolului privind exportul nucilor” pentru examinare, în vederea realizării acestora.

Este de menţionat că, în contextul analizei domeniului vizat şi a acţiunilor recent întreprinse pe acest segment, Serviciul Vamal nu intervine 100% asupra exporturilor, iar verificările pot fi dispuse punctual, doar în baza sistemului de management al riscurilor de fraudare (date eronate, acte falsificate etc.). Totodată, accentul este îndreptat pe linia II de control, care, în cadrul planificării bazate pe analiza de risc, poate presupune controale ulterioare şi cereri de asistenţă administrativă internaţională.

Alte subiecte importante abordate la şedinţă le-au constituit procedura de obţinere a certificatelor de origine şi condiţiile de solicitare şi utilizare a procedurilor simplificate de vămuire a mărfurilor. Astfel, operatorii economici au fost încurajaţi să aplice pentru obţinerea statutului de Agent Economic Autorizat, Exportator aprobat, autorizaţiei de vămuire la domiciliu, dar şi să utilizeze procedura de declarare electronică a mărfurilor. Toate aceste facilităţi şi simplificări sunt menite să susţină agenţii economici prin eliminarea barierelor în comerţul transfrontalier şi îmbunătăţirea mediului de afaceri în cadrul activităţii economice externe vizate. 

În intervenţia sa, Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban, a reiterat deschiderea şi eforturile autorităţii de a crea un mediu antreprenorial competitiv, bazat pe principii de concurenţă loială şi a menţionat că fiecare informaţie recepţionată din partea operatorilor economici va fi examinată şi soluţionată în vederea excluderii oricăror bariere artificiale la exportul mărfurilor din Republica Moldova.

Similare
RECOMANDĂRI