De astăzi, APL-urile şi agenţii economici din mediul rural pot solicita subvenţii în avans pentru dezvoltarea localităţilor
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

De astăzi, APL-urile şi agenţii economici din mediul rural pot solicita subvenţii în avans pentru dezvoltarea localităţilor

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) lansează astăzi apelul de depunere a dosarelor de solicitare a subvenţiei în avans pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural.

Astfel, în perioada 17 februarie – 20 mai 2020, dosarele de solicitare a subvenţiei în avans pentru noile măsuri de dezvoltare rurală, vor fi recepţionate de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA), conform Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural (HG 476/2019).

În condiţiile Regulamentului, eligibili pentru obţinerea subvenţiilor în avans sunt: unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate şi comune, precum şi oraşe cu o populaţie de până la 10000 locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ al populaţiei şi al locuinţelor) şi persoanele juridice sau fizice înregistrate în localităţile rurale care îşi creează sau dezvoltă activităţi non agricole.

Măsuri de sprijin sunt următoarele:

Măsura nr.1Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, prevede subvenţionarea proiectelor investiţionale orientate spre:

 • construcţia, reconstrucţia şi reabilitarea drumurilor şi podurilor publice locale;
 • reabilitarea şi modernizarea reţelelor de apă, construcţia şi reabilitarea reţelelor de canalizare, a infrastructurii aferente, staţiilor de pompare.

Măsură nr.2. Renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale, subvenţionarea proiectelor investiţionale pentru:

 • reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;
 • renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea pieţelor, târgurilor;
 • crearea şi dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrîni şi persoane cu nevoi speciale;
 • crearea traseelor turistice, conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural şi de peisaj natural rural.

Măsura nr.3. Diversificarea economiei rurale prin activităţi non-agricole,  subvenţionarea proiectelor investiţionale pentru:

 • diversificarea economiei rurale, prin înfiinţarea şi renovarea atelierelor de întreţinere a tehnicii şi echipamentelor, ateliere de cizmărie;
 • înfiinţarea centrelor de instruire şi formare pentru însuşirea profesiilor;
 • înfiinţarea taberelor de odihnă pentru copii;
 • construcţia/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune şi radio;
 • construcţia/reconstrucţia şi utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare şi nealimentare de fabricare proprie/locală;
 • păstrarea, dezvoltarea şi diversificarea activităţilor de artizanat şi meşteşuguri tradiţionale:
 • dezvoltarea şi promovarea serviciilor şi activităţilor de turism rural.

Valoarea maximă a sprijinului financiar acordată de stat pentru măsurile nr.1 şi 2 reprezintă 80% pentru un proiect eligibil de până la 3 milioane de lei, iar pentru măsura nr. 3 - 50% pentru un proiect eligibil de până la 1 milion de lei.

Dosarele de solicitare a subvenţiei în avans vor fi depuse de către primar – pentru măsurile nr. 1 şi nr. 2 şi de către administrator/reprezentantul legal – pentru măsura nr. 3, conform prezentului Regulament) la secţia/serviciul teritorial al AIPA din aria în care solicitantul îşi are sediul juridic şi în care va efectua investiţia.

Pentru fiecare dintre măsurile menţionate, alocaţia financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de pînă la 5%, ce reprezintă cca 50 milioane de lei, în conformitate cu sursele alocate Fondului în Legea bugetului de stat pentru anul 2020.

Actele necesare pentru perfectarea dosarului aici

Similare
RECOMANDĂRI