CC motivează respingerea sesizării lui Igor Dodon cu cu privire la modificările aduse CSM: Autorul sesizării nu a adus argumente
Vizualizari:

CC motivează respingerea sesizării lui Igor Dodon cu cu privire la modificările aduse CSM: Autorul sesizării nu a adus argumente

După ce a declarat inadmisibilă sesizarea preşedintelui ţării cu referire la Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, astăzi Curtea Constituţională a prezentat şi argumentele hotărârii emise. În rezumatul deciziei, CC precizează că autorul sesizării nu a adus argumente referitoare la neconstituţionalitatea problemelor menţionate în aceasta.

Cu referire la prevederile care stabilesc că preşedintele CSM este ales prin vot secret din rândul membrilor judecători ai Consiliului, Curtea a invocat articolul 122 din Constituţie. Acesta prevede că CSM este alcătuit din membri aleşi – judecători şi profesori titulari şi membri de drept – preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul justiţiei şi procurorul general, transmite IPN.

Curtea a observat că în Constituţie nu este reglementată procedura alegerii preşedintelui Consiliului, nu este prevăzut dacă acesta trebuie ales din rândul judecătorilor sau din rândul profesorilor titulari, precum şi nu se stabileşte numărul de membri ai Consiliului. De asemenea, nu se stabileşte procedura alegerii membrilor şi nu se stabileşte nici proporţia de membri judecători şi membri profesori titulari.

Pe de altă parte, Curtea a observat că, potrivit Constituţiei, organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii se reglementează prin lege organică. Astfel, ţine de discreţia Parlamentului să stabilească cota membrilor aleşi, precum şi apartenenţa preşedintelui Consiliului la una din cele două profesii. Curtea a conchis că acest capăt al sesizării nu prezintă o problemă de constituţionalitate.

În acelaşi timp, Curtea şi-a rezervat dreptul să se pronunţe în viitor cu privire la constituţionalitatea prevederilor legale care pot atenta la independenţa Consiliului Superior la Magistraturii.

Cu referire la prevederile care stabilesc că în funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor poate fi ales candidatul care nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii trei ani, Curtea a reţinut că articolul 122 din Constituţie nu reglementează condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească judecătorii care pot deveni membri ai Consiliului.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial.

Amintim că sesizarea preşedintelui Republicii Moldova, prin care a controlul constituţionalităţii legii din 20 decembrie 2019 pentru modificarea Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, a fost respinsă ca fiind inadmisibilă.
 
Similare
RECOMANDĂRI