Curtea Constituţională a confirmat rezultatele referendumului. Decizia este definitivă
Sursa foto:constcourt.md Vizualizari:

Curtea Constituţională a confirmat rezultatele referendumului. Decizia este definitivă

Curtea Constituţională a confirmat rezultatele referendumului consultativ din 24 februarie 2019. Acesta a îndeplinit cele două condiţii: una referitoare la numărul minim de cetăţeni care trebuie să participe la referendum pentru ca să fie valabil (cvorumul legal de participare) şi una referitoare la numărul de voturi valabil exprimate, care determină rezultatul referendumului.

Din datele comunicate Curţii Constituţionale de către Comisia Electorală Centrală rezultă că condiţia referitoare la cvorumul de participare a fost îndeplinită, iar cu privire la rezultate, pentru ambele întrebări supuse referendumului, majoritatea cetăţenilor a votat pentru.

Din examinarea documentelor trimise de către Comisia Electorală Centrală rezultă că referendumul s-a desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege, neînregistrându-se încălcări sau incidente de natură să conducă la modificarea rezultatului referendumului.

Prin urmare, având în vedere cele menţionate, precum şi faptul că la Curtea Constituţională nu a fost depusă nicio cerere de contestare a rezultatelor referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019, Curtea a confirmat rezultatele acestui referendum.

Din totalul de 2 803 608 de persoane înscrise în listele electorale de bază, la vot au participat 1 144 261 de alegători (39,78%), dintre care 744 529 au votat pentru la întrebarea „Sunteţi pentru reducerea numărului deputaţilor din Parlament de la 101 la 61?”, iar 266 188 au votat contra.

Din totalul de 2 804 079 de persoane înscrise în listele electorale de bază, la vot au participat 1 143 397 de alegători (39,74%), dintre care 808 266 au votat pentru la întrebarea „Sunteţi pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputaţii din funcţie dacă nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile lor?”, iar 202 497 au votat contra.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Similare
RECOMANDĂRI