Congresului ordinar al avocaţilor se va întruni într-o nouă şedinţă. Adunarea extraordinară a Baroului de avocaţi Chişinău, a fost exclusă
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Congresului ordinar al avocaţilor se va întruni într-o nouă şedinţă. Adunarea extraordinară a Baroului de avocaţi Chişinău, a fost exclusă

Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova (CoUARM) a decis în unanimitate stabilirea zilei de 22 noiembrie curent, data următoarei sesiuni a Congresului ordinar al avocaţilor ce a început pe 4 octombrie 2019. Atunci aşa şi nu a fost ales preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, nu a fost aleasă componenţa Comisiei pentru etică şi disciplină şi nu au fost aprobate alte 15 puncte propuse pe 4 octombrie.

Totodată, membrii CoUARM au decis că din lista generală aprobată de către Adunarea generală a avocaţilor Baroului din circumscripţia Curţii de Apel Chişinău la 7 iunie curent, 316 de avocaţi vor avea drept de vot la 22 noiembrie, în urma înregistrării la Congres între orele 8:30-10:00, respectându-se principiul priorităţii.

În acest context, cererea cu titlu de recomandare a Preşedintelui Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, Emanoil Ploşnita de a organiza Adunarea extraordinară a Baroului de avocaţi Chişinău, a fost exclusă de pe ordinea de zi.

Subiectele de pe ordinea de zi rămân aceleaşi:

1.      Alegerea Preşedintelui Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova;

2.      Alegerea componenţei Comisiei pentru etică şi disciplină (6 membri);

3.      Audierea şi aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaţilor.

4.      Audierea şi aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică şi disciplină.

5.      Audierea şi aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat.

6.      Audierea şi aprobarea Raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori.

7.      Cu privire la protecţia socială, medicală, contabilitatea şi fiscalitatea avocaţilor din Republica Moldova.

8.      Audierea şi aprobarea Raportului Secretarului General privind execuţia bugetară a Uniunii Avocaţilor în anul 2018.

9.      Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova pentru anul 2019.

10.    Aprobarea cuantumului taxei pentru înscrierea în Registrul special al avocaţilor din alte state ţinut de către Consiliul Uniunii Avocaţilor.

11.    Aprobarea cotei de contribuţie a avocaţilor la formarea bugetului Uniunii Avocaţilor;

12.    Aprobarea proiectului Bugetului Uniunii Avocaţilor pentru anul 2020.

13.    Modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al RM nr. 54-57/302 din 08.04.2011.

14.    Aprobarea Programului de pregătire profesională continuă a avocaţilor şi de instruire iniţială a avocaţilor stagiari pe perioada unui ciclu de 4 ani.

15.    Scutirea unor categorii de avocaţi de la plata contribuţiilor profesionale şi radierea înregistrărilor cu privire la datoriile acestora în evidenţa contabilă a Uniunii Avocaţilor.

16.    Diverse.

Sesiunea următoare a Congresului ordinar al avocaţilor din Republica Moldova din 4 octombrie, va avea loc în incinta Casei Sindicatelor, strada 31 August 1989, nr. 129, la 22 noiembrie curent.

Similare
RECOMANDĂRI