Concurs de selectare a doi membri în Colegiul disciplinar al judecătorilor
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Concurs de selectare a doi membri în Colegiul disciplinar al judecătorilor

Ministerul Justiţiei a lansat un concurs de selectare a doi candidaţi din partea societăţii civile pentru funcţiile de membri în Colegiul disciplinar al judecătorilor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 ianuarie, ora 17.00.

Pot candida cetăţenii Republicii Moldova cu studii superioare, capacitate deplină de exerciţiu, care au o reputaţie ireproşabilă şi experienţă în domeniul dreptului de cel puţin şapte ani cumulativ, dintre care cel puţin cinci în domeniul practic, scrie IPN.

Nu vor fi acceptaţi candidaţii care desfăşoară activităţi cu caracter politic, sunt membri de partid, deputaţi în Parlament, consilieri sau funcţionari publici. De asemenea, nu sunt admişi la concurs membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiilor acestuia.

Dosarul trebuie să conţină: CV-ul, copia buletinului de identitate, a diplomei de studii superioare sau echivalentul ei, a carnetului de muncă, scrisoarea de recomandare, cazierul judiciar, certificatul medical şi declaraţia de integritate.

Candidaţii trebuie să depună dosarul personal, la sediul Ministerului Justiţiei. Mandatul noilor membri va fi de şase ani, iar împuternicirile pot fi exercitate cel mult două mandate consecutiv.

Similare