Comisia Europeană lansează o consultare publică pentru a adapta politica comercială a UE
Sursa foto:europa.eu Vizualizari:

Comisia Europeană lansează o consultare publică pentru a adapta politica comercială a UE

Comisia Europeană a lansat ieri o revizuire majoră a politicii comerciale a Uniunii Europene, inclusiv o consultare publică prin care se solicită contribuţii din partea Parlamentului European, a statelor membre, a părţilor interesate şi a societăţii civile. Obiectivul Comisiei este de a ajunge la un consens în ceea ce priveşte o nouă direcţie pe termen mediu pentru politica comercială a UE, care să răspundă la o varietate de noi provocări globale şi să ţină seama de învăţămintele desprinse din criza provocată de coronavirus.

O Uniune Europeană puternică are nevoie de o politică comercială şi de investiţii solidă pentru a sprijini redresarea economică, pentru a crea locuri de muncă de calitate, pentru a proteja întreprinderile europene împotriva practicilor neloiale de pe piaţa internă şi din străinătate şi pentru a asigura coerenţa cu priorităţi mai ample în domeniul durabilităţii, al schimbărilor climatice, al economiei digitale şi al securităţii.

Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor, a declarat: „Pentru a contribui la repararea daunelor economice şi sociale provocate de pandemia de COVID-19, la relansarea redresării europene şi la protejarea şi crearea de locuri de muncă, am propus recent un plan de redresare major pentru Europa, bazat pe valorificarea întregului potenţial al bugetului UE. Uniunea Europeană este superputerea comercială a lumii. Un comerţ deschis şi bine reglementat va contribui în mod semnificativ la redresarea globală. Trebuie să ne asigurăm că politica comercială este în beneficiul cetăţenilor şi întreprinderilor noastre. Astăzi lansăm o revizuire a politicii comerciale pentru a adapta abordarea UE în ceea ce priveşte comerţul mondial în acest moment critic pentru economia globală.”

Phil Hogan, comisarul pentru comerţ, a declarat: „Actuala pandemie remodelează lumea pe care o cunoaştem, iar politica noastră comercială trebuie să se adapteze pentru a fi mai eficientă în urmărirea intereselor europene. Prin urmare, astăzi solicităm opiniile cetăţenilor noştri şi ale părţilor interesate pentru a ne ajuta să dezvoltăm o abordare specifică a politicii comerciale a UE pentru lumea de după coronavirus. Dorim ca politica noastră să continue să aducă beneficii cetăţenilor şi întreprinderilor noastre, să ne consolidăm ambiţiile în ceea ce priveşte poziţia de lider mondial într-o serie de domenii, adoptând, în acelaşi timp, o abordare mai fermă pentru a ne apăra de orice acţiuni ostile sau abuzive. Trebuie să menţinem comerţul liber şi echitabil şi reglementat în mod corespunzător, atât în UE-27, cât şi la nivel mondial. Prin această revizuire, vom asculta toate părţile implicate.”

Rezultatele acestei noi consultări vor fi integrate într-o comunicare care urmează să fie publicată spre sfârşitul anului. Revizuirea finală va fi rezultatul unui proces transparent şi incluziv, care va include consultarea publică online, discuţiile cu Parlamentul European şi statele membre, precum şi implicarea părţilor interesate relevante şi a reprezentanţilor societăţii civile.

Consultarea acoperă toate subiectele relevante pentru politica comercială a UE, cu un accent deosebit pe următoarele aspecte:

  • Construirea unei economii a UE rezistente şi sustenabile după coronavirus
  • Reformarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului
  • Crearea de oportunităţi comerciale globale pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii
  • Maximizarea contribuţiei politicii comerciale la abordarea principalelor provocări globale, cum ar fi schimbările climatice, dezvoltarea durabilă sau tranziţia digitală
  • Consolidarea relaţiilor comerciale şi de investiţii cu principalii parteneri comerciali
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de concurenţă echitabile şi protejarea întreprinderilor şi a cetăţenilor din UE

Mai multe informaţii sunt disponibile într-o notă de consultare publicată astăzi. Observaţiile scrise pot fi transmise până la 15 septembrie 2020.

Similare
RECOMANDĂRI