Cetăţenii Republicii Moldova nu au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei. Care sunt excepţiile
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Cetăţenii Republicii Moldova nu au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei. Care sunt excepţiile

Începând cu 30 octombrie 2021, odată cu includerea Republicii Moldova în zona roşie, cetăţenii Republicii Moldova nu au dreptul de a intra pe teritoriul Bulgariei, exceptând urmăroarele categorii de persoane. Anunţul a fost făcut de către Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord şi Albania.

Iată care sunt categoriile de persoane care pot călători în Bulgaria: 
a) Cetăţenii Bulgariei, persoanele cu permis de şedere permanent sau de lungă durată pe teritoriul Republicii Bulgaria, precum şi membrii familiilor acestora;
b) Cetăţenii statelor-membre UE, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene, precum şi membrii familiilor acestora, care au ca punct de pornire un stat-membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Elveţia;
c) Specialiştii în medicină, lucrătorii în domeniul ştiinţelor medicale, lucrătorii sociali şi conducătorii lor, atunci când scopul călătoriei este legat de îndeplinirea profesiilor acestora;
d) Lucrătorii care participă la transportul de medicamente, produse medicale şi echipamente de protecţie personală, aparatură medicală, inclusiv pentru instalarea şi întreţinerea acestora;
e) Persoanele cu poziţii oficiale străine (şefi de stat, membri ai guvernelor etc.), membrii delegaţiilor acestora, precum şi diplomaţi, membrii personalului administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice ale statelor străine din Republica Bulgaria, funcţionari ai organizaţiilor internaţionale, angajaţi ai forţelor armate, angajaţi ai serviciilor de securitate şi de ordine publică şi lucrătorii umanitari, în îndeplinirea obligaţiilor acestora, precum şi membrii familiilor acestora;
f) Persoanele care călătoresc cu scop umanitar, în sensul art. 1 pct.16 din dispoziţiile suplimentare la Legea străinilor în Republica Bulgaria;
g) Lucrătorii sezonieri în domeniul agriculturii şi lucrătorii din domeniul turismului;
h) Cetăţenii străini, pentru primirea decretului pentru dobândirea cetăţeniei bulgare, în conformitate cu legea privind cetăţenia bulgară, certificată prin scrisoare a Ministerului Justiţiei al Republicii Bulgaria;
i) Cetăţeni străini, admişi la instituţiile de învăţământ superior din Republica Bulgaria, confirmat printr-un document emis de instituţia de învăţământ superior, precum şi posesorii vizei de tip D eliberată cu scop de studii.
j) Persoanele care au primit acceptul Ministrului Sănătăţii al Republicii Bulgaria sau al unuia din vice-miniştrii sănătăţii împuterniciţi în acest sens, în baza unei scrisori de argumentare, cu expunerea tuturor motivelor relevante.

Cu referire la condiţiile de tranzit, cetăţenii Republicii Moldova pot în continuare efectua tranzitarea teritoriului Bulgariei în direcţia deplasării spre Republica Moldova. În cazul deplasării spre alte state, care presupune tranzitarea teritoriului Bulgariei, cetăţenii sunt obigaţi să posede documente care garantează că vor putea părăsi imediat teritoriul Bulgariei, anunţă Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord şi Albania.
Similare
RECOMANDĂRI