Certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă va fi eliberat doar în format electronic
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă va fi eliberat doar în format electronic

Până la 1 ianuarie 2019, cetăţenii din Republica Moldova ar putea obţine certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă în format electronic. Cel puţin acesta este obiectivul pe care şi l-au trasat Agenţia de Guvernare Electronică (AGE) în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS) şi Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS).

Astfel, potrivit AGE, începând cu anul viitor instituţiile medicale de asistenţă medicală primară şi instituţiile medicale spitaliceşti urmează să proceseze şi elibereze certificatele medicale pentru incapacitate temporară de muncă, doar în format electronic.

Schimbul de date va fi realizat prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect. Astfel, datele din certificatul medical, acordat pentru incapacitate temporară de muncă vor ajunge la angajator (care achită angajatului indemnizaţia pentru primele 5 zile de  incapacitate temporară de muncă) şi la Casa Naţională de Asigurări Sociale (care stabileşte şi achită din BASS, indemnizaţia începând cu a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă, fie din prima zi în cazurile prevăzute de lege).

În acest sens, Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale va opera ajustări la cadrul normativ pentru reglementarea expresă a faptului că indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte în baza certificatului medical electronic.

Actualmente certificatele privind incapacitatea temporară de muncă se eliberează de instituţiile medicale de asistenţă medicală primară şi de instituţiile medicale spitaliceşti pe suport de hârtie.

Iniţiativa  de a realiza e-certificatul medical vine la 6 zile de la organizarea dialogul public ”Schimbul de date – o necesitate devenită realitate” organizat în contextul promovării legii cu privire la schimbul electronic de date şi angajamentelor asumate de Guvern prin reforma de modernizare a serviciilor publice şi de transformare digitală a administraţiei publice.

De menţionat că în data de 9 octombrie curent, Agenţia Servicii Publice a exclus necesitatea prezentării cazierului contravenţional la solicitarea serviciilor prestate de aceasta. Astfel, informaţia din cazierul contravenţional va fi accesată de către angajaţii ASP prin intermediul sistemelor informaţionale.

Aceste modificări au loc ca urmare a solicitării premierul Pavel Filip de a simplifica procedurile, dar şi a reduce numărul de acte solicitate de la cetăţeni în cadrul dialogul public ”Schimbul de date – o necesitate devenită realitate” organizat de Agenţia de Guvernare Electronică în data de 3 octombrie curent.
Similare
RECOMANDĂRI