CEC atenţionează partidele, privind obligativitatea respectării legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal
Vizualizari:

CEC atenţionează partidele, privind obligativitatea respectării legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

Comisia Electorală Centrală atenţionează formaţiunile politice privind obligativitatea respectării prevederilor actelor normative din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale cetăţenilor cu drept de vot (numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, convingerile politice etc) se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 113/2011 şi cu condiţia ca datele să nu fie dezvăluite terţilor fără consimţământul subiecţilor datelor cu caracter personal.

În contextul celor expuse, CEC atrage atenţia partidelor politice că, în calitate lor de operatori de date, sunt responsabili de prelucrarea datelor cu caracter personal şi trebuie să ţină cont de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării. Totodată, trebuie să-şi asume riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice fiind în măsură să demonstreze conformitatea activităţilor de prelucrare.

Similare
RECOMANDĂRI