Ce se întâmplă cu asigurarea medicală în cazul suspendării contractului de muncă
Vizualizari:

Ce se întâmplă cu asigurarea medicală în cazul suspendării contractului de muncă

Statutul de persoană asigurată angajată în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală încetează în cazul suspendării contractului individual de muncă, fapt prevăzut în legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.

Excepţie de la această prevedere sunt cazurile în care contractul individual de muncă se suspendă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor sau din iniţiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de până la doi ani, conform certificatului medical, precum şi în caz de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, scrie Bizlaw.md.

Potrivit Codului Muncii al Republicii Moldova, contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, în caz de acordare a concediului fără plată pe o perioadă mai mare de o lună.

Astfel, acordarea concediului neplătit în temeiul art. 120 din Codul Muncii constituie temei pentru suspendarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor. Suspendarea se face printr-un ordin, dispoziţie, decizie sau hotărâre a angajatorului şi se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură, cel târziu la data încetării contractului. 

Prin urmare, în cazul în care angajatului, în temeiul cererii depuse, i se acordă concediu neplătit cu suspendarea contractului individual de muncă, statutul de persoană asigurată angajată încetează. Respectiv, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data modificării raporturilor de muncă, angajatorul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat, prin canale electronice de raportare în regim on-line şi cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia privind raporturile de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale - Formularul IRM19. În coloana 8 a acestui formular va fi introdus codul modificării raporturilor de muncă cu acest angajat – 03 „Suspendarea contractului individual de muncă”. De asemenea, vor fi completate informaţiile necesare doar în coloanele 1, 2, 3, 4 şi 10. 

La revenirea la serviciu a angajatului, angajatorul urmează să prezinte un nou Formular IRM19 unde, în col. 8, va introduce codul 04 „Anularea suspendării contractului individual de muncă”, precum şi va completa informaţiile corespunzătoare în coloanele 1, 2, 3, 4 şi 10. Astfel, acest angajat va fi inclus din nou în categoria persoanelor care dispun de asigurare medicală obligatorie şi, respectiv, va beneficia de servicii medicale gratuite, prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

În cazul în care angajatului, în temeiul cererii depuse, i se acordă concediu din cont propriu fără suspendarea contractului individual de muncă, angajatorul nu este obligat să prezinte Formularul IRM19.

Totodată, în caz de şomaj tehnic, doar în situaţia suspendării contractului individual de muncă prin acordul părţilor, statutul de persoană asigurată angajată încetează, iar informaţia urmează a fi prezentată prin intermediul Formularului IRM19. În cazul şomajului tehnic fără suspendarea contractului de muncă, salariatul beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul de bază şi, respectiv, nu i se suspendă nici statutul de persoană asigurată angajată.

Suplimentar, aducem la cunoştinţă că, în temeiul art. 6 alin. 6) din Legea nr.1585/1998, salariaţii al căror statut de persoană asigurată a fost suspendat conform alin. (4) lit. i) se atribuie la categoria persoanelor care sunt obligate să se asigure în mod individual în termen de 30 zile de la data suspendării contractului individual de muncă.

Informaţia (forma IRM19) pentru persoanele ce nu deţin IDNP se prezintă suplimentar, agenţiilor teritoriale şi reprezentaţilor CNAM pe suport de hârtie.

Similare
RECOMANDĂRI